دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

پیش درآمدی بر حکمت هنر اسلامی

نویسنده: دکتر حمید رضا صارمی، محمدامین شاه محمدی دانشور ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نوبت چاپ: اول سال نشر: 1394 طراحی جلد و صفحه آرایی : یوسف بهرخ شمارگان:1000جلد قیمت:25000 تومان شابک: isbn:978-964-7867-28-3 مرکزز پخش: ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷  

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات برترین های نشر

معرفی کتاب سبک زندگی اسلامی ایرانی به قلم احمد حسین شریفی

  نویسنده: احمد حسین شریفی به سفارش مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا ناشر: انتشارات آفتاب توسعه چاپ سوم: پاییز 1394 طراحی جلد و صفحه آرایی: یوسف بهرخ شمارگان 3000 جلد قیمت:31/000 تومان شابک: ISBN 978-964-7867-30-6    

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد ششم

  جلد ششم: کمیسیون  تخصصی مدیریت اسلامی نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) ویراستاران: مجتبی صحراکارها- صادق کتابی- و خانم فریبا خانعلی نوبت چاپ: چاپ اول سال نشر:۱۳۹۴ طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی صفحه آرایی: یوسف بهرخ شمارگان: ۱۰۰۰ دوره […]

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد پنجم

  جلد پنجم: کمیسیون  تخصصی علوم سیاسی و اقتصاد اسلامی نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) ویراستاران: مجتبی صحراکارها- صادق کتابی- و خانم فریبا خانعلی نوبت چاپ: چاپ اول سال نشر:۱۳۹۴ طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی صفحه آرایی: یوسف بهرخ […]

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد چهارم

جلد چهارم: کمیسیون  تخصصی جامعه شناسی اسلامی نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) ویراستاران: مجتبی صحراکارها- صادق کتابی- و خانم فریبا خانعلی نوبت چاپ: چاپ اول سال نشر:۱۳۹۴ طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی صفحه آرایی: یوسف بهرخ شمارگان: ۱۰۰۰ دوره […]

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد سوم

  جلد سوم: کمیسیون  تخصصی روانشناسی اسلامی نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) ویراستاران: مجتبی صحراکارها- صادق کتابی- و خانم فریبا خانعلی نوبت چاپ: چاپ اول سال نشر:۱۳۹۴ طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی صفحه آرایی: یوسف بهرخ شمارگان: ۱۰۰۰ […]

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

  جلد دوم: کمیسیون های تخصصی تعلیم و تربیت اسلامی- و فقه و حقوق اسلامی نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) ویراستاران: مجتبی صحراکارها- صادق کتابی- و خانم فریبا خانعلی نوبت چاپ: چاپ اول سال نشر:۱۳۹۴ طراحی جلد: سید ایمان نوری […]

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد اول

جلد اول: کمیسیون های تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی و مدیریت تحول در علوم انسانی ت نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) ویراستاران: مجتبی صحراکارها- صادق کتابی- و خانم فریبا خانعلی نوبت چاپ: چاپ اول سال […]

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات برترین های نشر

کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی به قلم احمد حسین شریفی

  نویسنده: احمد حسین شریف ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نوبت چاپ: دوم- پاییز 1394 طراحی جلد : یوسف بهرخ شمارگان:2000 جلد قیمت:19000 تومان شابک: isbn:978-964-7867-46-7 مرکز پخش: 66409056 داخلی 107        

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد چهارم

جلد چهارم: کمیسیون تخصصی «عدالت و سیاست» و «عدالت و اقتصاد» نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین همایش ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نوبت چاپ: چاپ اول سال نشر:۱۳۹۴ طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی شمارگان: ۷۰۰ دوره قیمت دوره ۴ جلدی:۱۰۰/۰۰۰ تومان شابک: isbn:978-964-7867-45-0 شابک دوره:isbn:978-964-7867-41-2 مرکز پخش:۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی […]

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد سوم

جلد سوم: کمیسیون تخصصی «عدالت و فرهنگ» و «عدالت و اجتماع» نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین همایش ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نوبت چاپ: چاپ اول سال نشر:۱۳۹۴ طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی شمارگان: ۷۰۰ دوره قیمت دوره ۴ جلدی:۱۰۰/۰۰۰ تومان شابک: isbn:978-964-7867-44-3 شابک دوره:isbn:978-964-7867-41-2 مرکز پخش:۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷ […]

دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد دوم

  جلد دوم: کمیسیون تخصصی عدالت و پیشرفت نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین همایش ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا) نوبت چاپ: چاپ اول سال نشر:۱۳۹4 طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی شمارگان: ۷۰۰ دوره قیمت دوره 4 جلدی:100/000 تومان شابک: isbn:978-964-7867-43-6 شابک دوره:isbn:978-964-7867-41-2 مرکز پخش:۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷