دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

پیش درآمدی بر حکمت هنر اسلامی

hekmat_honar

نویسنده: دکتر حمید رضا صارمی، محمدامین شاه محمدی دانشور

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: اول

سال نشر: 1394

طراحی جلد و صفحه آرایی : یوسف بهرخ

شمارگان:1000جلد

قیمت:25000 تومان

شابک: isbn:978-964-7867-28-3

مرکزز پخش: ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷