دسته‌ها
اخبار

خردنامه همشهری شماره 156 منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا، نشریه خردنامه همشهری شماره 156 با سردبیری محمد عبداللهی با 260 صفحه منتشر شد. نشریه خردنامه برای علاقه مندان اندیشه و فلسفه مطالعه نشریه خردنامه همشهری فرصتی است برای پیگیری آراء و نظرات بزرگان این حوزه درباره مسائل روز . خردنامه جایی است که در آن علوم انسانی در کنار علوم اسلامی معنا پیدا می کند و نویسندگان مجله به کمک این دو ابزار می کوشند تا وضع انسان ایرانی امروز را تبیین و تحلیل کنند.

فهرست مطالب این شماره از این قرار است:

پرونده
قلب انقلاب

سرگردانی توسعه در ایران | 42
بررسی تطبیقی زیرساخت‌های هویتی توسعه و پیشرفت
در رویکرد غرب‌گرا و بومی
براساس هویت فرهنگ و تمدن است که ایرانی هیچ‌گاه داعش و وهابی نمی‌پروراند| 46
در گفت‌وگو  با  حجت الاسلام  احمد احمدی عنوان شد
جهانی‌سازی هویت‌های ملی را تحت عنوان خرده هویت‌ها در هم می‌کوبد| 51
جدال  جهانی‌سازی و جهانی‌گرایی در گفت‌وگو با علیرضا صدرا
انقلاب اسلامی فراروایتی  در عصر پایان فراروایت‌ها| 56
عقلانیت، معنویت و عدالت عناصر نظام معنایی انقلاب اسلامی
دیالکتیک رفتار  و انگیز در تحول هویت سیاسی انقلاب| 60
بررسی تحولات هویتی نظام سیاسی در گفت و گو با دکتر
عبدالعلی رضایی
مردم به جای اینکه هویت‌ها را بشنوند باید آن را بچشند| 65
چیستی هویت انقلاب اسلامی و چگونگی استمرار آن در گفت‌وگو  با عباسعلی رهبر
آغازی بر یک پایان| 68
«انسان‌محوری» و «خدامحوری» اصلی‌ترین جریان‌‌های هویتی ملل دنیای معاصر هستند| 70
بررسی نسبت مردم و هویت ملی در گفت‌وگو با مصطفی ملکوتیان

پرونده
تاریخ آینده

چرا مدرنیته منکر کارآمدی فلسفه‌ی تاریخ است؟| 74
رهیافتی معرفت‌شناسانه بر تبیین پیامد‌های این‌جهانی‌گرایی در فلسفه‌ی تاریخ
بی ‌توجهی کنونی   به فلسفه‌ی تاریخ| 80
وضع کنونی فلسفه‌ی تاریخ| 82
امکان ‌های آتی  فلسفه‌ی تاریخ | 84
فلسفه‌ی تاریخ وقایع سنت را مرحله به مرحله اعتبار می‌نهد | 86
در گفت‌وگو با دکتر کریم مجتهدی  عنوان شد؛
فلسفه‌ی تاریخ؛ دانش معطوف به برنامه‌ریزی و توسعه‌ی جامعه| 98
گذری بر نظریه‌ی استاد سیدمحمدمهدی میرباقری درباره فلسفه‌ی تاریخ
فلسفه‌ی الهی تاریخ| 101
کنکاشی بر پیش‌فرض‌های دینی فلسفه‌ی تاریخ  در گفت و گو با  علیرضا پیروزمند
فلسفه‌ی تاریخ جنگ دو طبقه‌ی حق و باطل| 106
برشی از بینش فلسفه‌ی تاریخی دكتر علی شریعتی

پرونده
امكان اقتصادِ  نو

اقتصاد نیازمند یک نهضت فکری است| 192
مردم‌سالاری اقتصادی در گفت‌وگو با عادل پیغامی
نظام اقتصادی ایران ترمز مکتب و علم اقتصاد اسلامی را کشیده‌است!| 196
الگوی صحیح رابطه‌ی دولت و مردم در اقتصاد مقاومتی در گفت‌وگو با دکتر عبدالملکی
در عصر دانایی قدرت ملی بر پاشنه‌ی رابطه‌ی دولت با مردم خواهد چرخید| 200
بررسی توانایی علم اقتصاد ارتدکس و رویکرد نهادگرایی در تبیین مسئله‌ی دولت و مردم در گفت و گو با مومنی؛
اقتصاد رها شده‌ی جامعه‌شناسان| 203
دفاع سعیدی از گسترش ادبیات جامعه‌شناسی اقتصادی
توجه به عاملیت انسانی در دولت مردم دار| 207
رابطه‌ی دولت و مردم  در بستر اندیشه‌های اقتصادی

كتاب ماندگار
آماده‌سازی برای تحول علم تاریخ| 122
مقدمه‌ای علمی بر كتاب فلسفه‌ی تحول تاریخ
پایان تاریخ یا آغاز تمدن| 124
نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه‌ی تحول تاریخ»
دیالكتیتك تفكر و تاریخ| 140
تقریر استاد اصغر طاهر زاده بر كتاب فلسفه‌ی تحول تاریخ
علوم انسانی به روایت سه مقدمه| 144
نگاهی پرسشگرانه به کتاب «فلسفه‌ی تحول تاریخ در شرق و غرب تمدن اسلامی»
سیر تکاملی تحولات  سیاسی-اجتماعی ایران معاصر| 147
براساس نظریه‌ی تکامل استاد مطهری
در مقام کشف قوانین  حاکم بر جوامع انسانی| 150
جایگاه کتاب «فلسفه‌ی تحول تاریخ» در «اسلامی‌سازی فلسفه‌ی تاریخ»
چرا غرب ابن‌خلدون را  دوست دارد؟| 152
نقدی بر کتاب جدیدالانتشار دکتر موسی  نجفی پیرامون فلسفه‌ی تحول تاریخ
تحول تاریخ؛ تكاملی، انحطاطی  یا دوری؟| 155
امتیازات و ملاحظات فلسفه‌ی تحول تاریخ
«عقلانیت تاریخی» ضرورتی حیاتی برای «تمدن نوین اسلامی»| 156
ترسیم افق فلسفه‌ی تحول تاریخ
آیا منطق تاریخ بر  فلسفه‌ی تاریخ مقدم است؟| 158
مقایسه‌ی فلسفه‌ی تاریخ و منطق تاریخ به عنوان دو متدولوژی وابسته
چرا باید به استقبال این کتاب رفت؟| 161
درآمدی برون‌متنی بر کتاب فلسفه‌ی تحول تاریخ

پرونده
دولت مسئول در برابر دولت حداقلی

بنیه‌ی تولیدی در برابر تجارت خارجی| 166
نقد و بررسی اندیشه‌ی نویسنده‌ی كتاب‌های راهنمای توسعه‌ی آمریكا  در گفت و گو  با فرشاد مومنی
درس‌هایی از تاریخ| 170
پاسخی به این پرسش كه چگونه باید پیشرفت كرد
دولت  مسئول  حمایت از ملت خود در برابر تهاجم كالاهای خارجی است| 173
نگاهی به كتاب «نظام ملی اقتصاد سیاسی» در گفت‌وگو با حسین راغفر
لیبرال‌ها مسئول  شرایط حاضر| 178
نقد الگوی توسعه‌ی ایران از منظر مكتب تاریخی آلمان
هزینه‌های سنگین  در مذاكرات هسته‌ای به دلیل حاكمیت اقتصاد لیبرالی| 181
نگاهی انتقادی به مكتب تاریخی آلمان و اقتصاد لیبرالی ایران در گفت‌وگو با ابراهیم رزاقی
نئولیبرالیسم؛  نسخه‌ی غیرواقعی| 187
آسیب‌شناسی اقتصاد ایران از منظر تئوری فردریک لیست به عنوان پشتیبان نظری اقتصاد آلمان در گفت‌وگو با مرتضی افقه

kheradnameh_No156