دسته‌ها
اخبار انتشارات

آمریکا و جنبش تسخیر وال استریت موضوع جدید فصلنامه صدرا

شماره ششم و هفتم فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی (صدرا) با مدیرمسئولی حجه‌الاسلام رضا غلامی منتشر گردید. محور اصلی این دوشماره، موضوع آمريكا و جنبش وال‌استريت است كه مجموعه متنوعي از مطالب و انديشه‌هاي اساتيد،صاحبنظران و محققان غربي، آمريكايي و ايراني در قالب ميزگرد، مصاحبه، مقاله، سخنراني، یادداشت و معرفي كتاب در آن به چشم می خورد. در این شماره، صاحبان فکر و قلم از منظرهاي گوناگون کوشیده‌اند به تبیین و واکاوی ماهيت نظام سرمايه‌داري، نقادی مبانی حاکم بر آن، واکاوی علل شكل گيري بحران‌هاي گاه‌به‌گاه در آمريكا، عوامل شكل گيري جنبش تسخير وال‌استريت و پيامدهاي آن، آينده‌ي جنبش مذكور، نحوه‌ِ عملكرد دولت آمريكا و نظام سرمايه‌داري و همچنين غول‌هاي رسانه‌اي غرب در مواجهه با جنبش تسخير وال‌استريت بپردازند.

mag_6_7

شماره ششم و هفتم فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی (صدرا) با مدیرمسئولی حجه‌الاسلام رضا غلامی منتشر گردید. محور اصلی این دوشماره، موضوع آمريكا و جنبش وال‌استريت است كه مجموعه متنوعي از مطالب و انديشه‌هاي اساتيد،صاحبنظران و محققان غربي، آمريكايي و ايراني در قالب ميزگرد، مصاحبه، مقاله، سخنراني، یادداشت و معرفي كتاب در آن به چشم می خورد. در این شماره، صاحبان فکر و قلم از منظرهاي گوناگون کوشیده‌اند به تبیین و واکاوی ماهيت نظام سرمايه‌داري، نقادی مبانی حاکم بر آن، واکاوی علل شكل گيري بحران‌هاي گاه‌به‌گاه در آمريكا، عوامل شكل گيري جنبش تسخير وال‌استريت و پيامدهاي آن، آينده‌ي جنبش مذكور، نحوه‌ِ عملكرد دولت آمريكا و نظام سرمايه‌داري و همچنين غول‌هاي رسانه‌اي غرب در مواجهه با جنبش تسخير وال‌استريت بپردازند.

در بخشي از سرمقاله اين دوشماره از فصلنامه علوم انساني اسلامي صدرا آمده است: «… بازخوانی پرونده جنبش ضدوال‌استریت این ضرورت را به ما گوشزد می‌کند که در وضعیت مطالعات آمریکاشناسی در ایران تجدیدنظرهای جدی باید صورت پذیرد. جالب است که برخی از اندیشمندان غیر متعصب غربی نیز به این باور رسیده‌اند که هژمونی آمریکا شکسته شده و صدای تَرَک‌های نظام سرمایه‌داری به گوش می‌رسد اما برخی از دولت‌مردان و برخی از به اصلاح صاحبنظران مسائل آمریکا در داخل کشور همچنان آمریکا را با ثُبات‌ترین و قدرتمندترین کشور جهان می‌دانند که تا سال 2050 نیز برنامه دارد. شاید این تعبیر که جنبش تسخیر وال استریت یک قیام پانزده خرداد در آمریکا بود که اگرچه به ظاهر فروکش کرده اما قطعاً در سال‌های آتی با قدرت اجتماعی بیشتری ظهور خواهد کرد تعبیر بی‌ربطی نباشد. به اعتقاد مارگارت فلاورز جنبش تسخیر وال‌استریت تأثیرات عمیق فراوانی داشته و با توجه به ادامه روند کاهش بودجه و ریاضت‌های اقتصادی در آمریکا، موج دیگری از این جنبش‌ها در آینده نزدیک دوباره شکل خواهد گرفت»

در این دو شماره گفتارها و نوشتارهایی از دكتر محسن رضايي، دكتر الياس نادران، دكتر حسين راغفر، دكتر ابراهيم متقي، دكتر عباس ملكي، دكتر فواد ايزدي، دكتر حسن حسيني، دكتر هادي آجيلي، حسن عابديني، حجه‌الاسلام رضا غلامي،  نوام چامسكي، مارگارت فلاورز، ویلیام گاردنر، هدر گاوتنی ، هنری جیروکس، سارا کرتن، مايكل پارتني و… برای فرهیختگان و دغدغه‌مندان به موضوع آمريكاشناسي و همچنين جنبش هاي اجتماعي به طور عام و جنبش تسخير وال‌استرين به طور خاص فراهم گردیده است. برای اطلاع بیشتر به نشانی اینترنتی مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا (http://www.sccsr.ac.ir) مراجعه نمایید.