دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

ابن خلدون

 

ebne_khaldoon

ترجمه و تدوین: دکتر کامیار صداقت ثمر حسینی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: چاپ اول

سال نشر:1392

طراحی جلد: یوسف بهرخ

شمارگان: 700 جلد

قیمت: 12500 تومان

شابک: isbn:978-964-7867-24-5

مرکز پخش:66409056 داخلی 107