دسته‌ها
آفتاب توسعه

اینترنت و هویت ملی دینی ایرانیان

internet

محقق و نویسنده: دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی

(به سفارش مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه

نوبت چاپ: اول-تیر 1390

شمارگان:1000

طراح جلد و صفحه بندی: یوسف بهرخ

شابک:isbn:978-964-7867-21-4

بهاء:15000 تومان

تلفن مرکز پخش:66409056 داخلی 107