دسته‌ها
اخبار

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه امام حسین(ع):تعریف واحد از مفهوم توسعه گام اول در تدوین الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه امام حسین(ع) در خصوص فرآیندهای تأثیرگذار در تدوین و اجرای الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت گفت: صاحب‌نظران این حوزه باید به یک تعریف واحد و نگاه همه جانبه از مفهوم توسعه برسند تا در نهایت یک اجماع فکری و عملی بین تیم طراح‌خوان و اجرایی این الگو بوجود آید.
حجت اسلام دکتر حسن علی‌اکبری در گفت و گو با ستاد خبری همایش ملی “الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت” با اشاره بر اینکه تدوین الگوی بومی برای پیشرفت ایران بر دو اصل تئوریک و اجرایی استوار است خاطر نشان کرد: نباید به موضوع توسعه نگاهی سطحی داشته باشیم بنابراین قبل از طراحی و تدوین الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت باید به یک شناخت در تمام ابعاد و عرصه‌ها برسیم.
وی افزود: در ابتدا باید یک تعریف جامع فلسفی از این مفهوم بشود و به استناد آن تحلیل مبانی، مؤلفه‌های اصلی و مفاهیم کلیدی روشن شود. بعد از آن در پرتو شناخت مؤلفه‌ها و مبانی بنیادی می‌توان متغیرها و شاخصه‌های این الگوی بومی را روشن ساخت.
علی‌اکبری با تأکید بر اینکه انتخاب رویکرد لازم در طراحی، تعیین فرآیند و مراحل، روشن‌کردن فازهای رسیدن به این الگو باید بخوبی تعریف شوند خاطر نشان کرد: طبیعتاً برای طراحی الگوی اسلامی ـ ایرانی توسعه ابتدا باید این مراحل را طی کنیم چرا که یک چنین موضوعی بسیار گسترده، پر دامنه و در بردارنده مؤلفه‌های گوناگون و مفاهیم بسیار فراوان و تأثیرگذار در تمام عرصه‌ها از جمله سیاست، اقتصاد، فرهنگ و… است.
وی با اشاره بر اینکه اگر مبانی تئوریک الگوی اسلامی _ ایرانی پیشرفت بخوبی تعریف شود تدوین الگو راحت‌تر خواهد شد تصریح کرد: بعد از تدوین ابعاد تئوریک موضوع، در اصل دوم یعنی اجرایی‌کردن الگو باید مبانی نظری، مورد وفاق قرار گیرد و صاحب‌نظران در رویکردها به اجماع برسند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) ادامه داد: توجه به این اصل به این دلیل ضروری است که در حال حاضر رویکردها، برداشت‌ها و تصویرهای گوناگونی از الگوی توسعه در میان صاحب‌نظران وجود دارد و اگر رویکرد و نگرش روشنی در باب توسعه بوجود نیاید تلاش‌ها به نتیجه نخواهد رسید.
وی تأکید کرد: از سوی دیگر در بحث عملی‌کردن این الگو باید نگاه جامعی به توسعه داشته باشیم تا بتوانیم در تعریف حداقل‌ها مثل توسعه چیست و دارای چه ابعاد مختلف و جنبه‌هایی است دچار نواقصی که بعضی از کشورها به آن دچار شده‌اند نشویم.
علی‌اکبری بومی‌کردن تجربیات، اصلاحات اسلامی و ایرانی، تأثیرات واقعیت‌های صحنه زندگی و توانمندی‌های موجود را از جمله بحث‌هایی دانست که در مراحل بعدی باید مورد توجه جدی قرار بگیرد./ انتهاي پيام