دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مهار قدرت در مردم سالاری دینی بر اساس دیدگاههای امام خمینی(ره) و قانون اساسی

mahar_248621702416695930

نویسنده: پرویز امینی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

چاپ اول: بهار 1388

طراح جلد و صفحه آرایی: سید ایمان نوری نجفی

شمارگان:3000 جلد

قیمت: 3000 تومان

لیتوگرافی و صحافی: چاپخانه مجمع جهانی اهل بیت(ع)

شابک:ISBN 978-964-7867-27-6