مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا با هدف گسترش زمینه نظریه پردازی و نقد در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، کمک به حل مسائل علمی کشور در عرصه های گوناگون فرهنگی و همچنین به جهت دست یابی به آخرین یافته‌ها و مطالعات در حوزه فرهنگ و اجتماع ، اقدام به انتشار فصلنامه ای  تحت عنوان «پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا» نموده است.

 • * مدیر مسئول:حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی
 • * سردبیر: امیر سیاهپوش
 • * هیئت تحریریه:آقایان عطاءالله رفیعی آتانی، مرتضی فرقانی اله آبادی، محمدجواد رضائی.
 • * مدیر فنی و هنری:یوسف بهرخ

«راهنمای تدوین مقالات» به شرح زیر می‌باشد.

 • مقالات ارسالی به نشریه نباید قبلاً در جای دیگری چاپ شده و یا جهت چاپ ارسال شده باشند.
 • حجم مقالات نباید از حداکثر ۲۵ صفحه‌ (۶۵۰۰ کلمه‌) تجاوز کند. مقالات بیش از ۷۰۰۰ کلمه‌، ارزیابی و داوری  نخواهند شد.
 • مقالات می‌بایست مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر ۱۵ سطر) وکلیدواژه‌ها، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع و مآخذ باشد.
 •  مقالات ارسالی می‌بایست در قالب نرم‌افزار Word XP بوده و قلم فارسی آن لوتوس (Lotus) با اندازه ۱۴ و  قلم لاتین آن تایمز (Times New Roman) با اندازه ۱۲ باشد.
 • مقالات می‌بایست به صورت الکترونیکی و به پیام نگار (پست الکترونیکی) نشریه به آدرس mag@sccsr.ac.ir ارسال گردد. وصول مقاله ارسالی، از همین طریق به آدرس ارسال‌کننده اعلام خواهد شد.
 • مقالات ارسالی باید دارای بخشهای زیر باشند:

الف) صفحه اول:

 1. عنوان کامل مقاله به همراه نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی
 2. رتبه و سابقه علمی و نام مؤسسه محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی
 3. نشانی کامل نویسنده یا نویسندگان؛ شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پست الکترونیکی

ب) صفحه دوم:

 1. عنوان کامل مقاله به فارسی
 2. چکیده فارسی (حداکثر ۲۵۰ کلمه)
 3. کلیدواژه‌های فارسی (حداکثر ۵ واژه)

۵/ مآخذ می‌بایست به صورت درون‌متنی ارائه‌شده و فهرست کامل منابع و مآخذ مورد استفاده با مشخصات کامل کتاب‌شناختی آنها به ترتیب الفبایی نام خانوادگی باید در انتهای مقاله آورده شود.

۶/ الگوی نقل قول مستقیم از منبع در متن مقاله به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع، صفحه  آن) می‌باشد.

مثال در مقالات فارسی:(حسینی، ۱۳۸۴، ص.۲۴) و یا …… (گوردون، ۲۰۰۱، صص.۲۳۱-۲۴۶)

مثال در مقالات لاتین: …… (Gordon, 2001, pp.231-246): و یا ……

۷/ (Hosseini, 1384, p.24)     – الگوی نقل قول غیرمستقیم از منبع در متن مقاله به صورت (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار منبع) می‌باشد.

مثال در مقالات فارسی:(حسینی، ۱۳۸۴) و یا …… (گوردون، ۲۰۰۱)

مثال در مقالات لاتین: …… (Gordon, 2001) و یا ……

۸/ (Hosseini, 1384)   – الگوی نقل منبع از کتاب در پایان مقاله به صورت زیر می‌باشد:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. (سال انتشار کتاب).عنوان کتاب. مترجم در صورت ترجمه. شهر یا کشور محل انتشار: نام انتشارات. نوبت چاپ.

مثـال منبع فارسی: هولستی، ال. آر. (۱۳۷۳) تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی.ترجمه نادر سالار زاده امیری. تهران:     انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ اول.

مثـال منبع لاتین:

Grootaert, Ch. (2002). The Role of Social Capital in Development: An Empirical Assessment. UK: Cambridge University Press

۹/ الگوی نقل منبع از مقالات، مجلات و سایر نشریات به صورت زیر می‌باشد:

نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. (سال انتشار مقاله یا نشریه). عنوان مقاله. مترجم در صورت ترجمه. نام نشریه، سال انتشار، شماره انتشار، صفحات.

مثـال منبع فارسی:    حسنی، حسین. (۱۳۷۵)مدیریت افکار عمومی. فصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی «رسانه»، سال ششم،شماره ۳، شماره مسلسل ۱۸، ۵۳-۶۲٫

مثـال منبع لاتین:

 Choen, L., Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A routine Activity Approach. American Sociological Review, 44, 51-55

۱۰/ توضیحات ضروری و معادل‌های انگلیسی باید در هر صفحه با شماره‌گذاری مستقل برای هر صفحه در پاورقی آورده شود.

۱۱/  مقالات برگرفته از پایان‌نامه دانشجویان در صورت تأیید، با نام استاد راهنما و دانشجو به صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

۱۲/ مسئولیت حقوقی مقالات از حیث مطالب ارائه‌شده به عهده نویسنده و یا نویسندگان بوده و نشریه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

۱۳/ پذیرش اولیه مقاله ضرورتاً منوط به رعایت راهنمای تدوین مقالات ‌و پذیرش نهایی و چاپ منوط به تأیید هیأت تحریریه و داوران است و در هر صورت نتیجه به اطلاع ارسال‌کننده خواهد رسید.

۱۴/ پس از چاپ مقاله سه نسخه از نشریه به هر یک از نویسندگان اهدا خواهد شد.

در صورت لزوم برای کسب اطلاعات بیشتر با مرکز تماس حاصل فرمایید.