دهمین شماره فصلنامه علوم انسانی اسلامی با عنوان «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» منشر شد. در مباحث این شماره که در ۴۰۴ صفحه به زیور طبع آراسته شده است تعدا قابل توجهی از اساتید حوزه و دانشگاه مشارکت داشته اند. در شماره تابستان فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا، علاوه بر نقد مدل های غربی پیشرفت […]