فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا بالغ بر ۳۰۰ صفحه و با موضوع علوم انسانی منتشر شد؛ شماره جدید فصلنامه صدرا با مدیر مسئولی رضا غلامی و سردبیری دکتر رفیعی آتانی و سردبیری ویژه این شماره دکتر عبدالمجید مبلغی تنظیم شده؛ عناوین و نویسندگان این شماره بدین ترتیب است:

در جستجوی تبارهای علوم انسانی اسلامی    ۶
عبدالمجید مبلغی
علوم انسانی تجربی و غیرتجربی    ۱۰
حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی
جریان‌شناسی بستر تاریخی علوم انسانی اسلامی     ۱۴
دکتر عبدالوهاب فراتی
نحوه تطور تاریخی اندیشه‌ها از علوم انسانی به علوم انسانی اسلامی    ۱۹
حجت الاسلام والمسلمین حسن غفاری فر
تاریخ و رویکرد به علوم انسانی اسلامی    ۲۵
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجعفر حسینیان
چند و چون گسترش علوم انسانی اسلامی در جامعه    ۳۱
حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی
علوم انسانی اسلامی به مثابه فرآورده‌ای تاریخی    ۳۶
دکتر سلیمان خاکبان
مطالعـه علـوم انســانی اسـلامی از منظر تاریخ تحولات ایران    ۴۱
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد نوروزی
علـوم انسـانی و پارادایم‌های مسلط    ۴۵
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین پوریانی
علوم انسانی اسلامی: مطالبه‌ای از جنس آگاهی    ۵۳
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری
بسترشناسی تاریخی علوم انسانی اسلامی با مراجعه به مبحث اعتباریات علامه طباطبایی    ۵۷
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدرضا شریعتمدار
معنای اسلامی‌سازی دانش روان‌شناسی    ۶۱
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شریفی‌نیا
امکان علم دینی تجربی    ۶۷
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان
ظرف تاریخی طرح علوم انسانی اسلامی    ۷۱
حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک
علم دینی در تاریخ اندیشه‌ها    ۷۵
دکتر مهدی قائمی
کلیات الگوی مفهومی تحول علوم انسانی اسلامی    ۸۹
حجت الاسلام و المسلمین دکتر عبدالعلی رضایی
رویکردهای تاریخی در ارتباط با علوم انسانی اسلامی    ۹۷
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی مصباح
جریان شناسی رویکردهای به علوم انسانی اسلامی در ایران    ۱۰۲
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند
زمینه های تاریخی شکل گیری علوم انسانی    ۱۰۶
دکتر محمد محمدرضایی
اجتهاد و زمینه های تاریخی رویکرد به علوم انسانی اسلامی    ۱۱۲
حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی معصومی
مبادی فلسفی مؤثر در تأسیس شاخه اجتماعی و سیاسی علوم انسانی اسلامی    ۱۱۹
حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی گرجیان
مروری بر زمینه های تاریخی رویکرد به روان شناسی اسلامی    ۱۲۴
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد کاویانی
تعامل فکری آموزه تاریخ در مـواجهـه با علـوم انسـانی    ۱۲۹
حجت الاسلام والمسلمین دکترمسعود آذربایجانی
انسان شناسی کانون علوم انسانی اسلامی    ۱۳۳
دکتر کمال اکبری
جنبش های اسلامی به مثابه تبار علوم انسانی اسلامی    ۱۳۶
حسن عبدی پور

تاریخ علم دینی و نسبت آن با علوم انسانی    ۱۴۴
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن غرویان
موقعیت علوم انسانی اسلامی     ۱۴۹
دکتر علیرضا زهیری
الگـوی اسـلامی ایـرانـی پیشـرفت به مثابه پلی میان نظر و عمل    ۱۵۴
دکتر محمدرضا بهمنی خدنگ
حرکت تهذیبی و تأسیسی در ایجاد علوم انسانی اسلامی    ۱۶۵
حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوالفضل ساجدی
تعاضد منابع معرفت    ۱۶۹
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد عالم زاده نوری
تئوری حکومت امام خمینی به مثابه مبنای علوم انسانی اسلامی    ۱۷۵
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمود ملکی راد
گسست تاریخی در تمدن اسلامی و معنای تأسیس علوم انسانی اسلامی    ۱۸۰
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن خیری
علوم انسانی اسمائی مبنای نقد علوم انسانی معاصر    ۱۸۵
حجت الاسلام والمسلمین دکتر بهرام دلیر
مراجعه به تاریخ جهت احیای میراث فکری خویش    ۱۸۹
دکتر مهدی محقق
میراث اسلامی و رواج تربیت دینی در ایران    ۱۹۳
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن علی سلمانیان
ایده پردازی در باب اسلامی سازی حیات    ۱۹۸
آیت الله سیدحسین (جمال الدین) دین پرور
روایت دینی از زندگی در مراجعه به علوم انسانی اسلامی    ۲۰۰
حجت الاسلام المسلمین دکتر محسن مهاجرنیا
تبارشناسی علوم انسانی اسلامی  و توضیح تفاوت‌های آن با علوم انسانی    ۲۰۴
حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذبیح الله نعیمیان
استعداد تاریخی حوزه شیعه جهت رویکرد به علوم انسانی اسلامی    ۲۱۱
گفت وگو با آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری
عملگرایی سازگار با دین و دین گـرایی سـازگـار با علـم    ۲۱۷
گفت وگو با دکتر مهدی گلشنی
آسیب ها و موانع اسلامی سازی علوم انسانی    ۲۲۵
گفت وگو با دکتر سید صادق حقیقت
راه ها به علوم انسانی اسلامی    ۲۳۱
گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن الویری
سنت های فکری اسلامی و بازاندیشی در علوم انسانی    ۲۳۹
گفت وگو با  دکتر علی شیــرخانی
فلسفه مشاء به مثابه ذخیره تاریخ ما برای رویکـرد به علـوم انسـانی اسلامی    ۲۴۷
گفت وگو با  دکتر مرتضی یوسفی راد
اقتراح درباره مدل تأسیسی درباره علم دینی    ۲۵۳
گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر منصور نصیری
خاستگاه تحول در علوم انسانی    ۲۶۷
گفت و گو با دکتر منصور طبیعی
لزوم درک کامل رسانه ی ملی از «علوم انسانی» و «علوم انسانی اسلامی»    ۲۸۰
گفت و گو با دکتر حسن بشیر
معرفی کتاب: در جستجوی علوم انسانی اسلامی    ۲۸۶
قاسم جعفرزاده
تببین نقش رسانه های جمعی در بسط گفتمان عمومی دگرگونی علوم انسانی اجتماعی    ۲۹۰
آرش جمالی
رسانه ای شدن علوم انسانی اجتماعی: آثار و پیامدها    ۲۹۲
مرتضی خواجوند سریوی، آرش جمالی

علاقه مندان برای تهیه این شماره میتوانند از طریق شمار تلفن ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۵ آقای مقدسی تماس حاصل نمایند.

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.