قدرت جامعه‌پردازی و نظام‌سازی؛ شاخص تحول در علوم‌انسانی

گفت‌وگو با دکتر پرویز امینی

آنچه به لحاظ نرم‌افزاری به جامعه سازمان می‌دهد, اصول و مبانی ارزشی و آرمان‌های جامعه و سازوکارهای تحقق‌پذیر آنها است که علوم‌انسانی نقشی تعیین‌‌کننده در آن دارد.

سطح فلسفی, اندیشه‌ای و نظریه سه سطح نظریه‌پردازی و جامعیت نظم مطلوب انقلاب اسلامی, گسست در تجربه مدینه‌النبی, فقدان الگوی معاصر مشابه انقلاب اسلامی و وجود جبهه معارض فکری و عملی چهار چالش اساسی تحول در علوم‌انسانی برای جامعه‌پردازی انقلاب اسلامی است.

برای مطالعه کامل گفت‌و‌گو به قسمت نمایش آنلاین مجله مراجعه نمائید.

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.