انسان درحال شدن است؛ پس تحول و روز‌آمدی از لوازم علوم‌انسانی است

گفت‌وگو با دکتر محمد فتحعلی‌خانی

اگر به علوم‌انسانی در ایران نگاه کنیم, می‌توانیم این وجود ناقص‌الخلقه را به سهولت ببینیم, موجود ناقصی که در جامعه ما متولد شده, حاصل تجربه‌های پژوهش‌گران و دانشگاه‌های دنیا درباره مناسبت‌های انسانی است که عمدتا در یک گونه خاص از اجتماع که نظام سرمایه‌داری و لیبرالیستی در آنها حاکم بوده, صورت گرفته‌است.

تلقی من از علوم‌انسانی دانشی است که ترکیبی از دانش و تکنولوژی است و منحصراً جنبه علمی ندارد, بلکه جنبه عملی هم دارد و موضوع پژوهش او در صیرورت است و یکی از مهم‌ترین عوامل این دگرگونی‌شوندگی در موضوع پژوهش‌ علوم‌انسانی, خود علوم‌انسانی است.

برای مطالعه کامل گفت‌و‌گو به قسمت نمایش آنلاین مجله مراجعه نمائید.

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.