رخداد انقلاب اسلامی سرآغاز تحول در علوم‌انسانی است

گفت‌وگو با دکتر منوچهر محمدی

متأسفانه همانطور که کتاب‌های علوم تجربی در غرب را ترجمه و مورد استفاده قرار دادیم؛ کتاب‌های علوم‌انسانی را هم ترجمه کردیم و مورد استفاده قرار دادیم. نه توانستیم چیزی بر آنها بیفزاییم و نه توانستیم, آنها را متحول کنیم. دل ما خوش بود که توانستیم در کنار اینها یک دروسی به نام معارف اسلامی اضافه کنیم, بدون اینکه رابطه‌ای بین علوم‌انسانی غربی و معارف اسلامی ایجاد کنیم.

علوم‌انسانی یک علوم سیال و جاری است و هرروز نیاز به بازخوانی و تحول دارد. نیاز دارد که همگام با تحولات جاری باشد. ولی متأسفانه هنوز هم سر فصل سال‌های اول انقلاب, را به دانشجو می‌آموزیم.

برای مطالعه کامل گفت‌و‌گو به قسمت نمایش آنلاین مجله مراجعه نمائید.

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.