هم‌افزایی محققان در فهم و نقد نظریه‌های غربی, از مقدمات تحول است

گفت‌وگو با دکتر ابراهیم برزگر

علم در رابطه بین عرضه و تقاضا رشد پیدا می‌کند.بنابراین وقتی یک دانشمند علوم سیاسی نظریاتی را ارائه می‌کند, آزمایشگاه واقعی این نظریه خود جامعه است. بنابراین باید مورد استقبال کارگزاران اجرایی قرار بگیرد تا او بتواند در آزمایشگاه عینی جامعه, فرضیه‌اش را به مرحله آزمون بگذارد و ببیند تأیید می‌شود یا رد.

مطالعات میان‌رشته‌ای, امکانات بسیار مناسبی را برای بومی‌سازی در اختیار ما قرار می‌دهد؛ چون اگر تاریخ علم را مطالعه کنید, متوجه می‌شوید که همه علوم در یک پروژه واحد مورد مطالعه قرار می‌گرفتند.

برای مطالعه کامل گفت‌و‌گو به قسمت نمایش آنلاین مجله مراجعه نمائید.

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.