تولید علوم‌انسانی مشقت‌بار و دیریاب است

گفت‌وگو با دکتر احد فرامرز قراملکی

یکی از مشکلاتی که در بستر علوم‌انسانی دچار آن هستیم و تحول را الزامی می‌کند این است که ما اساساً به‌طور تاریخی دچار یک مصادره فرهنگی هستیم و این مصادره فرهنگی گاهی عمدی نبوده‌است.

مشکل ما کلیشه‌ای نگاه کردن به غرب است. هنوز که هنوز است در دوره لیسانس تمام یافته‌های غربی‌ها را کلیشه می‌کنیم و جلوی دانشجو می‌گذاریم و بر اساس آن می‌اندیشیم. در این رابطه خیلی مورد انتقاد گرفتم به‌ویژه طیف روشنفکران دینی به‌شدت از من انتقاد می‌کردند که مگر اسلام سازمان داشته که اخلاق سازمانی را وضع کردید.

برای مطالعه کامل گفت‌و‌گو به قسمت نمایش آنلاین مجله مراجعه نمائید.

دیدگاه ها غیر فعال شده اند.