نشانی پستی: خیابان جمهوری اسلامی، خیابان شهید کشوردوست، کوچه نوشیروان، شماره ۲۶، طبقه چهارم

تلفن تماس:۶۶۴۰۹۰۵۶(۰۲۱)

کد پستی: ۱۳۱۶۷۳۴۴۵۸

مکاتبه با سردبیر: ادرس: قم، خیابان جمهوری اسلامی ـ کوچه ۲۴ ـ فرعی دوم سمت چپ ـ پلاک ۲۲
کد پستی: ۳۷۱۶۶۹۴۱۹۶

تلفن تماس: ۳۲۹۳۸۵۶۲ ـ ۰۲۵
۳۲۹۰۷۷۹۰ ـ ۰۲۵

نشانی مجازی: www.sccsr.ac.ir

پست الکترونیکی: mag@sccsr.ac.ir