دسته‌ها
اخبار

هم اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه آرمانشهری در سنت اسلامی برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا، هم اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه آرمانشهری در سنت اسلامی با مشارکت موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و مرکز پژوهشهای علوم انسانی و اسلامی صدرا برگزار می شود.
در این همایش که سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ از ساعت۹ الی ۱۶ در محل تالار فارابی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار خواهد شد، آقایان دکتر رضا غلامی، دکتر مظفری، دکتر سید محسن میری، دکتر حبیب الله بابایی، دکتر رضا ماحوزی، دکتر شریف لک زایی، دکتر عبدالمجید مبلغی، دکتر سید جواد میری، دکتر خدری، دکتر امیدبخش، دکتر آیت‌اللهی، دکتر فتح‌اللهی، دکتر رحیم محمدی  و دکتر بیوک محمدی سخنرانی خود را ارایه می کنند.