دسته‌ها
اخبار

معتمدی: کشور آمادگی لازم در تحول علوم انسانی را دارد

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا، عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در مراسم افتتاحیه ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی گفت: هیچ زمانی مثل امروز کشور ما آمادگی بحث در تحول علوم انسانی را نداشته است.

وی افزود: توجه به علوم انسانی اسلامی فراتر از ایران و انقلاب اسلامی مطرح است و اندیشمندان بزرگی از جهان اسلامی به این مساله پرداختند ضمن اینکه انقلاب اسلامی نیز حرکتی در این مسیر بود.

معتمدی با بیان اینکه هیچ زمانی مثل امروز کشور ما آمادگی بحث در تحول علوم انسانی را نداشته است، عنوان کرد: جهت اسلامی سازی علوم انسانی زحمتی که مرحوم علامه مصباح یزدی در همکاری حوزه و دانشگاه داشت را بسیار اثرگذار کرده است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه امروز پرورش یافتگان دانشگاه و پژوهشگاه هایی که در این زمینه فعال شدند پتانسیل بسیار خوبی برای اسلامی سازی علوم انسانی هستند، اظهار کرد: فرایند اسلامی سازی علوم انسانی مستمر و دشوار است.

وی با بیان اینکه برای موفقیت در خصوص اسلامی سازی علوم انسانی باید در دانشگاه ها و حوزه ها به گفتمان  علمی تبدیل شود، ابراز کرد: صحبت از تحول علوم انسانی در دانشگاه برای بسیاری امری مشخص است اما زمانی که صحبت از علوم انسانی اسلامی می شود به کمک حوزه ها نیازمندیم.

معتمدی ادامه داد: اسلامی کردن علوم انسانی به معنای دور ریختن دانش بشری نیست. انسان ساحت های مختلفی را دارد که علوم انسانی امروز بر مبنای آن است. ما ناچاریم که در ساحت مادی انسان از علوم تجربی استفاده کنیم. علوم انسانی اسلامی این نیست که در بحث روانشاسی کتابی نوشته شود که صرفا در آن آیه و حدیث استفاده شده باشد.

وی با بیان اینکه علم دستوری نیست اما سیاست پذیر است، گفت: شهید صدر می فرماید مجموعه علوم انسانی اجتماعی صرفا علم نیست بلکه مکتب هم است که اسلامی و غیراسلامی دارد. همه گزاره های یک کتاب علمی نیست بلکه مطالب غیرعلمی هم دارد.

معتمدی با بیان اینکه اسلامی کردن علوم انسانی فرآیندی مقطعی و کوتاه مدت نیست، اظهار کرد: بر همین اساس قصد ما این است که در دانشگاه، گفتمان علوم انسانی اسلامی به گفتمان غالب تبدیل شود. استادان ما باید در این زمینه به گفتمان سازی لازم برسند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی  در پایان خاطرنشان کرد: برای اسلامی سازی علوم انسانی به استادان و اندیشمندان حوزه نیاز داریم که ما را نسبت به مبانی، روش شناسی، فلسفه های مضاف، امداد فقه و تفسیر آگاه کنند.