دسته‌ها
اخبار

کنفرانس علمی سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی برگزار می‌شود

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، کنفرانس علمی سیاست گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی، به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی آبان ماه 1399 در محل مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار خواهد شد, beforeitsnews.com منتشر شده.

محورهای اصلی کنفرانس از این قرار است:

۱. مبانی، نظریه ها، مدل‏ ها و تجربه های حکمرانی اسلامی

۲. سیر تطورات حکمرانی و سیاست‏گذاری عمومی در ایران

۳. حکمرانی ابر چالش های اقتصادی کشور

۴. انتخابات و مشارکت سیاسی

۵. باز مهندسی ساختار مدیریتی کشور

۶. سیاست گذاری تحقق عدالت اجتماعی

۷. سیاست گذاری و پیشرفت صنعتی

۸. حکمرانی محیط زیست

۹. حکمرانی فضای مجازی

۱۰. حکمرانی رسانه و ارتباطات

۱۱. حکمرانی و راهبری فرهنگی

۱۲. حکمرانی نظام آموزش و پرورش

۱۳. حکمرانی نظام آموزش عالی

۱۴. حکمرانی نظام سلامت

۱۵. سیاست گذاری نظام تقنینی

۱۶. حکمرانی نظام حقوقی و قضائی

۱۷. سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری

۱۸. سیاست گذاری پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی

۱۹. سیاست گذاری عرصه خانواده

۲۰ سیاست گذاری ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی

۲۱. حکمرانی حوزه بین الملل

 

مقالات ارسالی باید چند ویژگی اصلی داشته باشند از جمله:

۱. مقالات باید در چارچوب علوم انسانیِ اسلامی تالیف گردد.

۲. مسأله و راه حل در مقالات باید در قلمرو و با رعایت تراز دانش حکمرانی تالیف شود.

۳. مقالات در حداکثر ۲۰ صفحه شامل سرفصل های زیر:

۳.۱. تبیین مساله

۳.۲. تبیین مبانی فلسفی، روش‏ شناختی، چارچوب نظری/ مفروضات و مدل حکمرانی اسلامی

۳.۳. تبیین دقیق راه حل و ارائه گزینه های سیاستی

۳.۴. لوازم و مقتضیات تحقق راه حل

۳.۵. جمع بندی نهایی

مهلت ارسال چکیده مقاله برای این کنفرانس 31 اردیبهشت ماه 99 و مهلت ارسال اصل مقاله 31 شهریورماه می‌باشد.