دسته‌ها
اخبار

حمید پارسانیا: امروز معنای علوم انسانی به صورت غیررسمی گرفتار تزلزل است

حمید پارسانیا در افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی بیان کرد: امروز ما با معنایی از علوم انسانی مواجهیم که به صورت غیررسمی گرفتار تزلزل است.

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام حمید پارسانیا، استاد حوزه و دانشگاه و برگزیده سومین دوره جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی در افتتاحیه پنجمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی گفت: چیستی علوم انسانی و هویت علوم انسانی پیوسته به امور متعدد و متکثری است. بنیادهای معرفتی و نحوه سلوک و زیست محیطی که در آن علوم شکل می گیرند همه به این موضوع مرتبط هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: ما در جهان امروز با صورت خاصی از علوم انسانی مواجه هستیم. جامعه ما و محیط آکادمیک نظیر دیگر جوامع متأثر از معنا هستند. نسبتی بین علوم انسانی و علوم اجتماعی و علوم طبیعی دیده می شود. نسبتی بین علوم انسانی و انسانیات هم وجود دارد.

این پژوهشگر حوزه تاریخ گفت: حوزه انسانیات بخشی از دانشگاه ها هستند ولی علم نیست. در تعریف مورد توجه و معقول یونسکو، امروز ما با معنایی از علوم انسانی مواجهیم که به صورت غیررسمی گرفتار تزلزل است. امروز انسانیات بر علوم اجتماعی و علم غلبه پیدا کرده و رویکردهایی در گفتگوهای علمی جریان دارد و پیامدهای خودش را هنوز نشان نداده است.

پارسانیا گفت: تحولات سریعی در حال رخ دادن است که پیش از همه ریشه در تحولات و معنای عقل دارد. تحولات علم و انسانیات و علوم انسانی متأثر از تحولاتی است که معنای عقل دارد. عقل در غرب و مسیحیت مسیری را پیموده که با مسیر اسلام متفاوت است.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: اولین حادثه در جهان غرب این بود که عقل، روح القدس شد و جنبه تنزیهی خدا مغفول و عقل خود، هستی مقدس شد. در مراحل بعدی ما با تنزلات عقل مواجهیم به طوری که با غلبه حس گرایی، عقل تجربی و ابزاری غالب می شود و جنبه شهودی و متعالی خودش را از دست می دهد و یک پدیده انسانی می شود و هویت فرهنگی پیدا می کند. پس از آن هم یک امر برساخته انسانی می شود، اما سرنوشت عقل در جهان اسلام مسیر دیگری را پیمود.

وی در ادامه گفت: عقل در جهان اسلام دائماً در حال کاوش قرار می گیرد. عقل در جهان اسلام تا مدتی برای حفظ تجرد و تعالی عقل و هدایت گرانه صورت گرفته است. نبی، عقل سخنگو و عقل ناطق است. نبی، شهود معقول است و قتل عقل قتل انبیا است. ما در جهان مدرن با قتل عقل مواجه هستیم. مسأله باور و اعتقاد به عقل در فرهنگ اسلامی به برکت قرآن هنوز حضور دارد و این همان نوری است که می تواند ما را به فراسوی مرزها هدایت کند.

وی اظهار کرد: حوزه انسانیات بخشی از دانش های آکادمیک هستند. در تعریف و مورد توجه یونسکو و تقسیم بندی که وجود دارد، امروز با یک معنایی از علوم انسانی و با یک تعریف نسبتی در واقع مواجه هستیم که به صورت غیررسمی گرفتار تزلزل هستیم و در باز تعریف های علمی این نسبت چندین بار جابه جا شده است.

پارسانیا در پایان گفت: همین امروز انسان شناسی هم در علوم انسانی و هم در مطلق علم غلبه یافته است و رویکردهایی در گفت و گوهای علمی در محیط های علمی و فلسفی جریان دارد که پیامدهای خودش را به تمام در محیط های عام نشان نداده است.

انتهای پیام/