دسته‌ها
اخبار

فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا (شماره ۲۶ و ۲۷) منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا؛ فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا شماره 26 و 27 (دریک مجلد) با مدیر مسئولی حجت اسلام والمسلمین رضا غلامی و سردبیری دکتر مسعود میعنی پور که به زینت طبع تنظیم شده است منتشر شد. تعداد صفحات این شماره از نشریه 444 صفحه تمام رنگی می باشد. فهرست مطالب این شماره از نشریه از این قرار است:

پرونده: طرح یک دیدگاه: ابن خلدون متفکری اشعــری

 • چرا باید ابن‌خلدون را در چارچوب تحولات فکری جهان اسلام خواند؟ علوم اجتماعی اسلامی ـ ایرانی و ابن‌خلدون/ دکتر محمدرضا قائمی‌نیک |10|
 • چرا باید ابن‌خلدون را اشعری خواند؟/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر حمید پارسانیا|12|
 • دشواری‌های نظری خوانش تجددی سیدجواد طباطبایی از ابن‌خلدون / دکتر محسن صبوریان |26|
 • نقد و بررسی تفسیر جامعه‌شناختی از کتاب مقدمه ابن‌خلدون / دکتر علی‌رضا مؤمن آرانی|31|
 • نقد و بررسی دیدگاه طه‌ حسین درباره ابن‌خلدون/ دکتر رضا تسلیمی طهرانی |40|
 • نقد برداشت یونانی از ابن‌خلدون/ دکتر محمدرضا قائمی نیک|44|
 • خوانش محمد عابد جابری از ابن‌خلدون/ دکتر میکائیل حسین زاده|50|
 • نقـد دیـدگاه ارویـن روزنتـال درباره مقدمه ابن‌خلدون/ دکتر محمدعلی هرمزی زاده|55|
 • معرفی روایت‌هایی از مقدمه ابن‌خلدون|62|
 • تبیین جامعه‌شناختی نظام خلافت(روش‌شناسی انتقادی نظریه ابن‌خلدون)/حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم عباس‌پور|75|
 • از تاریخ تحقق‌یافته ابن‌خلدون تا تاریخ در حال تحقق استاد مطهری/ گفت‌وگو با دکتر موسی نجفی |83|
 • ابن‌خلدون و نظریه دولت- تمدن /گفت‌وگو با دکتر غلامرضا جمشیدیها |95|
 • ضرورت گذر از دستگاه نظری ابن خلدون/ گفت‌وگو با دکتر تقی آزاد ارمکی |103|
 • ابن‌خلدون: انديشمند اسلامي يا سكولار؟/دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی |114|
 • نسبـت ابـن‌خلـدون و ایـران امـروز/ گفت‌وگو با دکتر رحیم محمدی |119|
 • ‌ابن‌خلدون و علوم اجتماعی / مریم منصوری |126|

پرونده: مـــــا و غـــــــرب

 • مواجهات روشن فکرانه با غرب/ دکتر محمدمهدی حیدری |135|
 • تلاش برای احیای تمدن اسلامی / گفت وگو با دکتر سید حسین نصر |139|
 • گفتمان غربی و گفتمان های بدیل در آسیا/ فرید العطاس |149|
 • غرب و شرق در بازی فرهنگ / گفت وگو با دکترناصر فکوهی |157|
 • آسیب‌شناسی مواجهه با اندیشه‌‌‌‌‌‌‌های فلسفی غرب در حوزه‌‌‌‌‌‌‌های علمیه / حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیر آقاجانلو |162|
 • اکثریت روحانیون در جریان دوم هستند! / گفت وگو با مهدی مشکی |173|
 • انتقــام متقــابل / پنکاج میشرا |180|
 • رویارویی فکری اندیشمندان ایرانی در مصاف با تجدد|188|

پرونده: الگویی برای تدوین الگوی پیشرفت

 • پیشرفت به مثابه یک پرسش / حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی نامخواه |204|
 • جنس گزاره‌های سند الگوی پیشرفت چه باید باشد؟ (یادداشتی ناظر بر سند منتشرشده از الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت)/حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحمید واسطی |206|
 • الگوی پایه اسلامی ـ ایرانی پیشرفت؛ آنچه هست، آنچه باید / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا غلامی |211|
 • عالَم توسعه تجددی و عالَم پیشرفت دینی / دکتر مهدی جمشیدی |214|
 • یک بار دیگر «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت» / دکتر عطاءالله رفیعی آتانی |221|
 • در باب الزامات سند الگوی پیشرفت / علی‌اصغر پورعزت، فاطمه فتحی، امین معینیان |224|
 • الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در مسیر اصلاح و تکمیل / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علیرضا پیروزمند |232|
 • نگارش اسناد رقیب؛ سازوکاری برای جلب مشارکت حداکثری نخبگان / دکتر عادل پیغامی |240|
 • برخی چالش‌های اساسی سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی الهی |244|
 • نقد و بررسی واژگانی سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت؛ چند پیشنهاد برای اصلاح واژگانی سند / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمد رهدار |248|
 • الگوی پیشرفت؛ الگویی از جنس رسیدن و نه از جنس نوشتن / نقد سند الگوی پایه اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در گفت‌وگو با دکتر پرویز امینی |253|

پرونده: مناسبات فلسفه علم و فلسفه اسلامی

 • رد پای واقع‌‌‌گرایی ساختاری در فلسفه اسلامی/ گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ابوالفضل کیاشمشکی |265|
 • ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امکان گفت‌وگوی مشترک میان علامه طباطبایی و والتر ترنس استیس درباره مهم‌ترین چالش: واقع‌گرایی / حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ابوالفضل کیاشمشکی |276|
 • اصول فلسفه و روش رئالیسم:متنی پایـه در حـوزه فلسفــه علــم / منصوره اولیایی |281|
 • مسئله‌ مشاهده‌ناپذیرها؛ بررسی مسئله‌ مشاهده‌ناپذیرها بر اساس آراء علامه طباطبایی / مهــدی خلیلی |286|
 • استقرای بدبینانه لائودن و نزاعی بر پایه تاریخ علم: رئالیسم علمی یا آنتی‌رئالیسم علمی؟ / محسن مقری |293|
 • کاربرد فلسفه علم در حوزه معرفت دینی / گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا حاجی ابراهیم |305|
 • رئاليسـم عمقـي در مکتـب رئاليسـم انتقـادي باسـکار / علیرضا محمدی |314|

پرونده: بازخوانی میراث حکمت عملی

 • جمهور و نخبگان؛ تحلیل فارابی از مناسبات جمهور و نخبگان در ملت / درس‎گفتارهای استاد پارسانیا(جلسه پنجم) |323|

پرونده: تأملات

 • از «فرهنگي‌سازي توسعه» تا «توسعه ايدئولوژيک» / دکتر علي‌رضا شجاعي‌زند |340|
 • علم دینی؛ مسئله یا شبه‌مسئله؟/ حجت‌الاسلام‌والمسلمین امیر آقاجانلو |346|

پرونده: کتاب و نشــــر

 تازه های نشـــر

 • «انسـان‌کنش‌شنـاسی» به‌مثـابـه یک علم|354|
 • تأملات فلسفـه سیـاسـی در ایران معاصــر|360|
 • وجوه سیـاســــی در اسمـاء حسنــی|362|

  معرفی کتاب

 • خصوصی‌گرایی و جهانی‌گرایی در اندیشه اسلامی معاصر|366|
 • دین و ایدئولوژی|369|

  معـرفـی پـایـان نامـه

 • بررسی انتقادی برساخت معانی در تبارشناسی از منظر حکمت اسلامی|374|

پرونده: رصــــــد

 • فقـه نظام‌سـاز؛داریـم یا نـداریم؟ / مهدی نصیری |381|
 • سخنی با مهدی نصیری / خنثی سازی حکومت اسلامی در دوران غیبت / رضا غلامی|385|
 • عرصه را بر آزاداندیشی تنگ نکنید! / مهدی نصیری |387|
 • تفکر هایدگری ـ فردیدی به تسلیم در برابر مدرنیته منجر می‌شود / رضـــا غلامی|392|
 • ایده‌ای برای دفاع از فقه و نظام و نه تضعیف آن / مهدی نصیری |397|
 • خدمات حکمت صدرایی به مکتب اهل بیت(ع)قابلیت فقه در نظام سازی / رضـــا غلامی |405|
 • فقه واقع‌بین و نه خیال‌پرداز / مهدی نصیری |413|
 • میوه خیال: اسلام حقیر و غرب شکست‌ناپذیر! / رضا غلامی |423|
 • گزارشی از گردهمایی اساتید روان‌شناسی اسلامی / در چهارمین نشست منتخبی از اساتید برجسته علوم انسانی اسلامی|430|

علاقه مندان جهت تهیه نشریه میتوانند با شماره تلفن ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی 111 تماس حاصل نمایند.