دسته‌ها
اخبار

فراخوان مقاله همایش علمی اخلاق رسانه منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا؛ اداره کل پژوهش های اسلامی سازمان صدا و سیما بر اساس مأموریت اساسی خویش در نظر دارد اولین همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه را با هدف تولید و توسعه دانش نظری در حوزه اخلاق و رسانه و ارایه راهبردها و راهکارهای اساسی در این ساحت و با همکاری بیش از سی نهاد عالی حوزوی، دانشگاهی و رسانه ای و به مدد همفکری و هم افزایی صاحب نظران و پژوهشگران این حوزه برگزار نماید.

[quote]رویکرد اصلی همایش در بخش ها و موضوعات پیشنهادی مبانی معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی اخلاق اسلامی است.[/quote]

مهلت ارسال چکیده مقالات: 1397/6/7

مهلت ارسال اصلی مقالات:  1397/7/22

زمان برگزاری همایش:   آذرماه 1397

 بخش اول: رسانه اخلاقی؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی رسانه اخلاقی

 • بعد تکنولوژیک رسانه
 • تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اخلاق (فرصت‌ها، چالش‌ها)
 • بعد کارکردی رسانه‌
 • کارکرد تبلیغی رسانه و اخلاق
 • کارکرد خبر و اطلاع‌رسانی رسانه و اخلاق
 • کارکرد تفریح و سرگرمی رسانه واخلاق
 • کارکردطنز واخلاق
 • کارکرد بسیج همگانی رسانه و اخلاق
 • کارکرد آگاهی بخشی رسانه واخلاق
 • بعد تأثیر رسانه‌
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فردی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق خانوادگی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق جنسی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اجتماعی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اقتصادی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق سیاسی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فرهنگی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق کودک نوجوان
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق عبادی
 • شاخص های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق محیط زیست

 

بخش دوم: اخلاق و رسانه؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی اخلاق رسانه ای

 • شاخص های اخلاقی حوزه سیاست‌گذاری رسانه
 • شاخص های اخلاقی مدیریت رسانه
 • شاخص های اخلاقی رفتار سازمانی رسانه
 • شاخص های اخلاقی پژوهشگری رسانه
 • شاخص های اخلاقی حرفه خبر
 • شاخص های اخلاقی حرفه بازیگری
 • شاخص های اخلاقی حرفه تدوین
 • شاخص های اخلاقی حرفه اجرا و گویندگی
 • شاخص های اخلاقی حرفه نویسندگی
 • شاخص های اخلاقی حرفه گریم و چهره آرایی
 • شاخص های اخلاقی حرفه کارگردانی
 • شاخص های اخلاقی حرفه تهیه‌کنندگی
 • شاخص های اخلاقی حرفه طراحی صحنه و لباس

تماس با دبیرخانه

آدرس: :قم – بلوار امین – مجموعه صدا وسیما-اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

 دبیرخانه همایش علمی پژوهشی اخلاق ورسانه

تلفن: 02532902222

ایمیل: scem@irc.ir

سایت: http://scem.irc.ir/