دسته‌ها
آفتاب توسعه برترین های نشر

کتاب نظریه 2

کتابی در عالی ترین سطح علم و تحقیق برای انتخاب و معرفی نظریه های برتر در عرصه علوم انسانی اسلامی

نویسندگان:

سیدمرتضی حسینی کمال‌آبادی

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

اصغر افتخاری

محمدرضا پورجعفر

زیر نظر هیئت عالی داوری

مجری: مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

مدیر علمی: عطاء الله رفیعی آتانی

مدیر اجرایی: امیر سیاهپوش

ویراستار: مرتضی طباطبایی

مدیر فنی: یوسف بهرخ

طراح گرافیک: سید ایمان نوری نجفی

شمارگان: 1000 نسخه

جلد اول، چاپ نخست، تابستان 1396

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه ( ناشر اختصاصی آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

شماره شابک: 4-50-7867-964-978

قیمت: 20.000 تومان

مرکز فروش: 66409056 داخلی 107