دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات برترین های نشر

واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی

واقعیت و روش تبیین کنش انسانی در چهارچوب فلسفه اسلامی

نویسنده: دکتر عطاء الله رفیعی آتانی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه (ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: نخست- پاییز 1396

طراحی جلد : یوسف بهرخ

شمارگان:1000 جلد

قیمت:15000 تومان

شابک: isbn:978-964-7867-48-1

مرکز پخش: 66409056 داخلی 107