دسته‌ها
اخبار

نوزدهمین شماره فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد

نوزدهمین شماره از فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و سردبیری دکتر مسعود معینی پور  300صفحه منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از این قرار است:

 

ظرفیتهای نظریه اعتباریات در بومیسازی علـوم انسـانی

حقیقت و نحوه اعتبار |12|

 نظریه «اعتباریات» یا «این همان انگاری»، بهترین مدل مطالعات انسانی| 17|

گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر ابوالفضل کیاشمشکی

 نظریه اعتباریات و زمینههای معرفتی جدید |29|

گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا

 اعتباریات؛ از ابنسینا تا علامه طباطبایی |45|

دکتر یحیی بوذری نژاد

 نظـریـه ادراکـات اعتبـاری از منظر استاد مطهری|54| اکبر دوایی

 ابعـاد منطقی و معـرفتشناختـی اعتبـاریات|68|

حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی موسوی

 اعتباریات عینی و مسئله نسبیت|77|

حجت الاسلام والمسلمین دکتر قاسم ابراهیمی پور

 رابطه تولیدی منطقی در ادراکات حقیقی و اعتباری|83|

حجت الاسلام والمسلمین لقمان رضا نژاد

 نگاهـی متفـاوت به خاستـگاه و ثمـرات بحث اعتباریات علامه طباطبایی|90|

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین سوزنچی

 حقیقت و مُعتبِر|95| میثم واثقی

 آیا طرح اعتباریات علامه طباطبایی بیسابقه است؟|99|

محمدحسین بادامچی

 تبيين برخي دلالتهاي نظريه اعتباريات براي حوزه خطمشیگذاری|102|

دکتر مرتضی جوانعلی آذر

 ظرفیتشناسی نظریه اعتباریات در حوزه فلسفه امنیت |113|

حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی

 

نسبت فلسفـه با علوم انسانی در آمریکا

 علـوم انسـانـی در آمریکـا و علوم انسـانی در آلمان |122|

یاسر خوشنویس

 علم در سه وضعیت: ایــران، اروپـــا، آمریکا |125|

محمدعلی رضوانی

 فلسفه و عملگرایی در آمریکا |129|

علیرضا سمیعی

 نسبت میان فلسفه و علوم سیاسی در آمریکا |133|

احمد بیگلری

 

مناسبات فلسفه اسلامی و علوم انسـانی

 عدم واقعنگری و مسئله ناداری در فرایند تحول علوم انسانی |139|

گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین استاد احمد واعظی

 رهیافتی برای نظریهپردازی بنیادی در علوم انسانی بر اساس فلسفه اسلامی|150|

دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

 جایگاه فلسفه و کلام در تولید علوم انسانی اسلامی |161|

گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر رضا برنجکار

 کدام نوع فلسفه برای کدام نوع علوم انسانی؟ |173|

دکتر سید مهدی ناظمی قره باغ

 تأثیر حکمت متعالیه درعلـوم انسـانی اسـلامی |177|

رضا لک زایی

 تأملی در تعریف فلسفههای مضاف به علوم |183| دکتر مسعود فیاضی

 سیر تاریخی شکلگیری فلسفههای مضاف در غرب|187|

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا

 چیستی فلسفه مضاف |191|

آیت الله علی اکبر رشاد

 تأملی در معنای اسلامیت فلسفههای مضاف |194|

حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه

 چیستی، امکان و ضرورت فلسفههای مضاف |198|

مناظره دکتر عبدالحسین خسروپناه و دکتر محمدعلی عبداللهی

 

تأملات

 واکاوی اندیشه های اسماعیل راجی فاروقی در خصوص علم دینی |212|

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محسن میری

 اسلامیسازی معرفت با رویکــــرد تمدنی |215|

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر محمدعلی میرزایی

 جایگاه علم دینی از منظر دانشمندان غربی |219|

دکتر مهدی گلشنی

 كاربرد صدق و توجيه قرآن در معـرفتشنـاسي علـم دينـي |230|

دکتر مجید کافی

 احیای حکمت عملی؛  مسیری برای تحول در علوم انسانی |244|

دکتر سجــاد  صفارهرندی

 علـم شنــاختـی |248|

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا

 

تازه هــای نشـــر

 افق تمدنی؛ آینده انقلاب اسلامی |254| تازه های نشر

 آینده پژوهی انقلاب  اسلامی؛ بیمها و امیدها |255| تازه های نشر

 جریانشناسی تفکر سیاسی در جهان اسلام |256| تازه های نشر

 جلوهای از اقتصـاد ما |257| تازه های نشر

 حکیمانهترین حکومت |258| تازه های نشر

 خرد سیاسی در زمان توسعه یافتگی |259| تازه های نشر

 درآمـــدی بر اسلامی شدن دانش |260| تازه های نشر

 علوم انسانی در تــرازوی نقــد |261| تازه های نشر

 نظریهپردازی ایرانی اسلامی روابط بینالملل |262| تازه های نشر

 استعمارزدایی از روش |263| تازه های نشر

 

رصــــد

 گزارشی از سمینار علمی «جایگاه علوم انسانی در افغانستان» |266|

 جایگاه علوم انسانی در افغانستان |269| حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد آصف محسنی

 چرایی و چگونگی سکولاریزه شدن  علوم انسانی در افغانستان |272|دکتر امان الله فصیحی

 سیر تنزل جریانهای فکری عقلانی در افغانستان |274|

دکتـر محمد امین احمــدی

 نقد رویکرد سکولار در علوم انسانی |277|

دکترسید محمد عالمی

 جریان تحولخواهی در غرب |278|

دکتر امیر سیاه پوش

 مبانی علوم انسانی |280|

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی

 گذار از دانش عمومی به دانش تخصصی |282|

دکتر عوضعلی سعادت

 گزارشی از دورههای آموزشی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی |286|

 گزارشی از دومین نشست «روشهای تحقیق در علوم انسانی اسلامی» |293|

 علاقه مندان جهت تهیه این نشریه وزین می توانند با شماره تماس ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷ تماس حاصل نمایند.