دسته‌ها
اخبار

هفدهمین جلسه شورای راهبری منا برگزار شد

هفدهمین جلسه شورای راهبری مَنا برای بررسی صلاحیت ایده‎‌پردازان معرفی شده توسط کمیسیون «فلسفه و روش‌شناسی اسلامی» با حضور دکتر امامی(عضو شورای راهبری) دکتر سپهری (عضو شورای راهبری)، دکتر شجاعی (نماینده کمیسیون فلسفه و روش‌شناسی اسلامی)، دکتر نصراللهی(عضو شورای راهبری) و دکتر نعمتی(عضو شورای راهبری) مورخ 15/ 10/ 95 در دانشگاه امام صادق «علیه‌السلام» تشکیل گردید.

    در این جلسه مقرر گردید 3 نفر از ایده‌پردازان در حوزه «علوم انسانی اسلامی» ایده‌ی نو و ارزشمند خود را برای ارائه در نشست ایده‌پردازی و نوآوری(نشان) ارائه دهند تا مورد ارزیابی قرار گیرد.

    در ادامه جلسه مصوب گردید پژوهانه حمایتی در حوزه «علوم اجتماعی» برای مدّت حدّاکثر یکسال به 1 نفر از ایده‌پردازان تعلّق گیرد. در ضمن مقرر شد ایشان برای برخورداری از این حمایت، تفصیل ایده‌ای که در خصوص آن طی سال آینده پژوهش می‌نماید و نام فرد پیشنهادی همکار را ارسال نماید تا تصمیم نهایی صورت گیرد.

    همچنین در این جلسه مقرر گردید در جهت تقویت شبکه‌سازی در حوزه علوم انسانی اسلامی با دو نفر از اساتید تعامل صورت گیرد و مرکز و اهداف آن به این اساتید معرفی گردد.

    بدین ترتیب از مجموع 262 پرونده بررسی شده در مرحله اولیه، تعداد 9 پرونده برای بررسی به شورا ارسال شده بود که مجموعاً تعداد 6 پرونده به تأیید نهایی شورا رسید و سایر پرونده‌ها فعلاً در اولویت حمایت مرکز قرار نگرفتند.