دسته‌ها
اخبار

طی حکمی دکتر محمد نعمتی به عنوان رئیس مرکز نوآوری و ایده پردازی در علوم انسانی اسلامی منصوب شد

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا طی حکمی دکتر محمد نعمتی به عنوان رئیس مرکز نوآوری و ایده پردازی در علوم انسانی اسلامی منصوب شد. در متن حکم چنین آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر محمد نعمتی

با سلام و تحیت،

نظر به پیشنهاد رئیس محترم مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، به موجب این حکم به مدت 2 سال به عنوان “رئیس مرکز نوآوری و ایده پردازی در علوم انسانی اسلامی” منصوب می شوید. ضمنا شایسته است از زحمات مجدانه و خالصانه جناب آقای دکتر میثم لطیفی در این سمت که نقش موثری در پایه گذاری مرکز داشته اند، سپاسگزاری نمایم.

شایان ذکر است، اهم وظایف مرکز نوآوری و ایده پردازی در علوم انسانی اسلامی به شرح زیر می باشد:

ترویج نوآوری و تولید نظریه های جدید در عرصه علوم انسانی اسلامی

شناسایی خلأها و کاستی های علمی در علوم انسانی اسلامی و معرفی آنها به پژوهشگران

شناسایی ایده ها و نظریه های جدید در علوم انسانی اسلامی و زمینه سازی جهت نقد بر ارزیابی روشمند آنها در مجامع تخصصی خصوصاً کنگره علوم انسانی اسلامی

معرفی استعدادهای برتر و نخبگان علوم انسانی اسلامی به کنگره و عندالزوم سایر مراکز عالی تحقیقاتی جهت حمایت های مادی و معنوی

رضا غلامی

رئیس شورای سیاست گذاری کنگره

photo_2016-12-05_15-33-271111