دسته‌ها
آفتاب توسعه

جنگ نرم و وضعیت کنونی ما

jange_narmسفارش دهنده: مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

نوبت و تاریخ چاپ: پنجم ـ تابستان 1395

ویراست پنجم

همه حقوق برای مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا محفوظ است.

غیر قابل فروش