دسته‌ها
آفتاب توسعه

فرهنگ از دیدگاه مقام معظم رهبری

farhang

نویسندگان: امیر سیاهپوش، علی آقاپور

تهیه و تدوین علمی: مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

ناشر: موسسه نشر شهر

نوبت و تاریخ چاپ: اول – 1390

شمارگان: 2000 نسخه

چاپ و صجافی: مرکز چاپ نشر شهر

شابک: 8-068-238-964-978

بها: 210000 ریال

نشانی ناشر: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری(زمرد)، شماره 56، بوستان کتاب، واحد 12، موسسه نشر شهر

تلفن: 22858474-22843378

فروشگاه مرکزی: ضلع شمالی میدان فلسطین، شماره 9

تلفن: 88952534

مرکز چاپ: 88421906