دسته‌ها
اخبار انتشارات

شماره 17 فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد.

فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و سردبیری دکتر مسعود معینی پور  ۳۰۰ صفحه منتشر شد.

فهرست مطالب از این قرار است:

*زبان و ترجمه؛محدودیت یا توسعه؟! |۸|سرمقاله
* تنوع زبانی، زبان تمدنی|۱۴|حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب الله بابایی

علوم اجتماعی اسلامی

*درجستجوی علوم اجتماعی اسلامی|۲۰|پرسش از طرح ویژه اندیشمندان اسلامی(فـارابـی، خواجـه نصیـرالدین طـوسی و ابن خلـدون) پیرامون موضوع دانش اجتماعی اسلامی
* روایتی از جامعه‌شناسی بومی‌ـ ‌اسلامی بر مبنای نظریه مبنایی انتقادی|۴۵|دکتر عبدالحسین کلانتری
* انقلاب اسلامی، جامعه شناسی و الهیات اجتماعی|۴۸|علیرضا بلیغ
* علوم اجتماعی اسلامی و معنا بخشی به جهان انسانی|۵۵|گفت وگو با دکتر حسین کچویان
* از جامعه‌شناسی علمی غرب‌مدار تا جامعه‌شناسی اسلامی ایدئولوژیک|۷۳|گفت وگو با دکتر تقی آزاد ارمکی
* چرایی عدم شکل گیری علوم اجتماعی دینی تا به امروز|۹۱|گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین بستان
*بازاندیشی روش های علوم انسانی و اجتماعی در میراث تمدن اسلامی|۹۹|گفت‌وگو با دکتر یحیی بوذری نژاد

مغز متفکر اسلامی

* پروژه فکری شهید صدر|۱۱۴|حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا فلاح
* شهید صدر، پیشتاز اندیشه اسلامی|۱۱۷|مرحوم آیت الله محمدمهدی آصفی
*شهید صدر از فاتحان نظریه‌پردازی در حوزه علوم انسانی با رویکرد اسلامی در دوره جدید|۱۲۲|استاد حسن رحیم پور ازغدی
* اقتصادنا، قرآن اقتصاددان‌های اسلامی است |۱۲۷|گفت وگو با آیت الله هادوی تهرانی
*شهید صدر به دنبال طرح مباحث اقتصادی با ریشه اسلامی بود نه حجیت شرعی|۱۳۴|آیت الله محمدعلی تسخیری
*جستاری در کتاب‌شناسی و الگوی تولید علوم انسانی اسلامی شهید سید محمدباقر صدر |۱۴۰|حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی
* نوآوری‌های اصولی شهید صدر|۱۴۹|گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا اسلامی
* نقش نوآوری‌های شهید صدر در تحول علوم انسانی اسلامی|۱۵۷|گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد سعید واعظی
* یقین ریاضی و اثبات‌گرایی(پوزیتیویسم)|۱۶۲|آیت الله شهید سید محمدباقر صدر(ره)
* شاگـردان شهیـد صـدر را بایکوت کرده بودند|۱۶۸|آیت الله علی اکبر رشاد

فقه اجتماعی

* ملاحظاتی دربـاره جایگـاه معرفت شنـاسـانه فقـه|۱۷۲|دکتر علی پایا
* مرگ جامعه شناسی! احیای فقه به مثابه معرفت علمی اجتماعی|۱۷۹|گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین استاد پارسانیا
* فقه به مثابه معرفت|۱۹۶|حجت الاسلام والمسلمین سید فرید حاج سیدجوادی

*فقه و مهندسی حیات بشری|۲۰۱|حجت الاسلام والمسلمین یحیی عبداللهی
*فقه چیست؟ فقیه کیست؟ حجاب صناعت بر چهره فقاهت|۲۰۶|حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی علیزاده
* فقیه، مهندس نیست! فقه؛ «دانش» دو ساحتی کشف قانون و تولید نظریه|۲۰۹|حجت الاسلام والمسلمین علی الهی خراسانی
* با وضعیت موجود امیدی به اسلامی‌سازی علوم انسانی نیست|۲۱۳|گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد
* علل غلبه فقه بر سایر عرصه های علوم انسانی در حوزه های علمیه|۲۲۲|گفت وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا اسلامی

علوم انسانی قرآن بنیان

*نظام‌سازی علمی بر مبنای علوم انسانی قرآن‌بنیان|۲۳۱|حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمیدرضا بصیری
*جغرافیای مسائل بنیادی علوم انسانی قرآن بنیان|۲۳۴|حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی
*معماری قرآنی علوم انسانی از منظر معرفت‌شناختی|۲۴۴|حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا
* مدل مفهومی نظریه‌پردازی قرآن‌بنیان با تکیه بر آراء شهید سید محمدباقر صدر|۲۵۱| حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید بهمنی
* چشم‌انداز نظام‌های قرآن‌بنیان و الزامات کشف آن|۲۵۷|حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمید محمدی
*مطالعه موردی تجارب گذشته از علوم انسانی قرآن‌بنیان|۲۶۱|دکتر محسن حبیبی

*جایگاه فلسفه و انسان در تولید علوم انسانی قرآن بنیان|۲۶۳|رضا لک زایی

رصد

* گزارشی از برگزاری هفته بزرگداشت شهید صدر در دانشگاه امام صادق (ع)|۲۷۲|
* گزارشی از کرسی ترویجی «مرجعیت علمی قرآن برای علوم انسانی اسلامی»|۲۷۵|
*علـوم انسـانی قرآن‌بنیـان، چیستی و چگونگی|۲۷۸|گزارشی از برگزاری نشست پیش همایش علوم انسانی قرآن بنیان در مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران قم
*گزارشی از نشست «تجربه ایرانی مواجهه با علوم انسانی مدرن»|۲۸۴|
* نظریه، نقد و اندیشه انتقادی|۲۸۸|سخنرانی دکتر امیرعلی نجومیان در نشست «تجربـه ایرانـی مواجهـه با علـوم انسـانی مـدرن»
* اگر بخواهیم علم دگرگون بشود، باید عالَم دگرگون شود|۲۹۲| سخنرانی دکتر رضا داوری اردکانی در نشست «تجربـه ایرانـی مواجهـه با علـوم انسـانی مـدرن»
* برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی در پاییز ۹۶|۲۹۶|

علاقه مندان جهت تهیه این نشریه وزین می توانند با شماره تماس ۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷ تماس حاصل نمایند.