دسته‌ها
اخبار

شانزدهمین فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد.

cover16

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا، شانزدهمین فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و سردبیری دکتر مسعود معینی پور  ۳۳۲ صفحه منتشر شد.

فهرست مطالب مطالب و نویسنده های این شماره از این قرار است:

پرونده: علوم اجتماعی اسلامی

سنخ‌بندی دیدگاه‌های موافق با ایده جامعه‌شناسی اسلامی در ایران پس از انقلاب
/ صدیقه رمضانی تمیجانی | ۱۲
بررسی و نقد دلایل اصلی تفاسیر تجددی از مقدمه ابن خلدون/ علی رضا مومن آرانی | ۲۷
تفاوت های بنیادین رویکردها به جامعه شناسی/ گفت‌وگوی مکتوب با قاسم ابراهیمی پور | ۳۰
عدم تحقق علوم اجتماعی اسلامی، بدون فـرض سـوژه بـازاندیش اسلامی
/ گفت وگو با دکتر محمد تقی کرمی قهی | ۳۵
مبادی انسان شناسانه علوم اجتماعی/ سجاد صفار هرندی  | ۴۶
بررسی سه رویکرد پیرامون علم اجتماعی اسلامی در یک پایان نامه دانشجویی
/ هادی راه چمندی | ۵۲
ملازمه جامعـه شنـاسی اسلامی با جامعه شناسی موجود؟! /گفت وگو با دکتر اردشیر انتظاری | ۵۷
ابطال دلایل امتناع «جامعه شنــاسی اسلامـــی»/ مهدی جمشیدی | ۶۶
جامعه شناسی یا جامعه شناسی ها
/ مناظره مکتوب دکتر علیرضا شجاعی‌زند و دکتر حسن محدثی | ۷۹
امکان جامعه‌شناسی اسلامی/ مجید کافی | ۱۰۲
از جامعه‌شناسی اسلامی تا جامعـه شنـاسـی مسلمـانـی
/ گفت وگو با دکتر غلامرضا جمشیدی ها | ۱۰۷
جامعه شناسی مردم مدار انقلابی/ دکتر شهلا باقری | ۱۱۴
مرور انتقادی نسبت گرایی شرقی ـ غربی/ دکترحامد حاجی حیدری | ۱۱۶
جامعه شناسی اسلامی و سکولار/ دکتر سید سعید زاهد زاهدانی | ۱۲۳
جامعه شناسی مکتب محور / گفت وگو با دکتر علی ربانی خوراسگانی | ۱۲۷
تأملی درباره سه جهان: جامعه، پلیس، مدینه/ محمدحسین بادامچی | ۱۳۵
پرسش از نسبت «علوم اجتماعی اسلامی» و «انقلاب اسـلامـی»/ مجتبی نامخواه | ۱۴۰
تأملی در علم اجتماعی دینی/ گفت وگوی مکتوب با دکتر سید حسین شرف الدین | ۱۴۶

پرونده: موضوع شناسی فقهی
ماهیت شناسی فقه اجتماعی/ حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی | ۱۵۴
فقه و نظام های اجتماعی/ حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی مشکانی سبزواری | ۱۵۸
مناسبات فقه و سیاست در مکتب نجف در قرون سیزدهم و چهاردهم
/ حجت الاسلام والمسلمین احمد رهدار | ۱۷۰
فقه، هدایت و سرپرستی می کند، نه فقط تأیید و نظارت
/ گفت وگو باحجت الاسلام و المسلمین علیرضا پیروزمند | ۱۷۵
فقه بدون اسلامی شدن علوم انسانی، جهانی نمی‌شود/ آیت الله حائری شیرازی |۱۸۴
نسبت روش اجتهاد شیعی با روش های پژوهش در فلسفه تعلیم و تربیت
/ عبدالله اسدی | ۱۹۰
وضعیت علوم انسانی در حوزه های شیعی/ گفت وگو با آیت الله فاضل المالکی | ۱۹۳

پرونده: اسلامی سازی معرفت
جهان عرب ایدئولوژی زده است!/ گفت وگو با دکتر ادریس هانی | ۱۹۹
بررسی زمینه‌های تاریخی اسلامی‌سـازی معـرفت در مصـر/ دکتر محمدرضا قائمی نیک | ۲۰۷
اسلامی کردن معرفت؛ دیروز و امروز/ طه جابرالعلوانی | ۲۱۰
روش شناسی اسلامی سازی علوم اجتماعی/ ابراهیم عبدالرحمن رجب | ۲۲۴
جهان اسلام و بومی سازی علوم انسانی؛ تجربه ترکیه/ دکتر رسول نوروزی فیروز | ۲۳۴
درآمدی بر تطورات علوم انسانی در جهان اسلام با نگاهی به طبقه‌بندی علوم
/ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی موسوی | ۲۴۰

پرونده: تأمـــلات
اقتضائات روش در علوم انسانی/ دکتر محمد تقی ایمان | ۲۵۳
درآمدی بر روش شناسی مواجهه با قران کریم  در تولید علوم انسانی/ رضا لکزایی | ۲۵۶
تأملاتی در تولید علوم انسانی اسلامی «روش و تأدیب»/ میثم واثقی | ۲۶۳
آسیب شناسی فرایند تحول علوم انسانی در ایران/  گفت وگو با دکترسعید زیباکلام | ۲۶۹
مقاومت سیاستی دانشگاه/ سینا کلهر | ۲۷۹
چشم‌انداز دانش مدیریت اسلامی در کشور
/ در گفت وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر ولی‌الله نقی‌پورفر و دکتر غلامرضا گودرزی | ۲۸۱
آسیب‌شناسی رویکرد حوزویان به علوم انسانی اسلامی/ میثم مهدیار | ۲۸۷
آسیب شناسی تحول در علم اقتصاد/ گفت وگو با دکتر مسعود درخشان | ۲۹۵
برای عبور از وضعیت کنونی باید اقدامی جهادی صورت داد
/ میزگرد علمی با حضوردکتر حسن بنیانیان و دکتر محمدهادی همایون | ۳۰۰

پرونده: رصـــد
همۀ اجزاء و ساختارهای خرد جامعه باید نگاه تمدنی داشته باشند
/ گزارشی از مراسم افتتاحیه هفته تمدن نوین اسلامی | ۳۱۲
عصر تجدد، عصر عسرت است/ گزارشی از مناظره «مسئله تجدد در ایران» | ۳۱۶
فلسفه نباشد، صلاح کار از دست می رود
/ گزارشی از مناظره «وضعیت فلسفه در دانشگاه» | ۳۲۱
انجماد و انسداد فلسفه اسلامی امروز، دو ویژگی که موجب فراغ و مهجوریت آن شده است
/ گزارشی از مناظره «وضعیت فلسفه در ایران» | ۳۲۵
موضوع تمدن نوین اسلامی باید به خواست عمومی جامعه بدل شود
/  گزارشی از برگزاری مراسم اختتامیه هفته تمدن نوین اسلامی | ۳۲۷

علاقمندان به تهیه نشریه با تلفن فصلنامه تماس یا به مرکز پخش ترنج به نشانی اینترنتی http://www.toranjbook.com/ مراجعه نمایند.