دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد دوم

426218291_115838_5596907100432107305

 

جلد دوم: کمیسیون تخصصی عدالت و پیشرفت

نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین همایش

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: چاپ اول

سال نشر:۱۳۹4

طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی

شمارگان: ۷۰۰ دوره

قیمت دوره 4 جلدی:100/000 تومان

شابک: isbn:978-964-7867-43-6

شابک دوره:isbn:978-964-7867-41-2

مرکز پخش:۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷