دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد چهارم

423940023_149422_15404769873957480290

جلد چهارم: کمیسیون تخصصی «عدالت و سیاست» و «عدالت و اقتصاد»

نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین همایش

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: چاپ اول

سال نشر:۱۳۹۴

طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی

شمارگان: ۷۰۰ دوره

قیمت دوره ۴ جلدی:۱۰۰/۰۰۰ تومان

شابک: isbn:978-964-7867-45-0

شابک دوره:isbn:978-964-7867-41-2

مرکز پخش:۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷