دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات دومین همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جلد اول

425718924_150304_9235207864440177407

جلد اول: کمیسیون تخصصی مبانی و روش

نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در دومین همایش

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

نوبت چاپ: چاپ اول

سال نشر:۱۳۹4

طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی

شمارگان: ۷۰۰ دوره

قیمت دوره 4 جلدی:100/000 تومان

شابک: isbn:978-964-7867-42-9

شابک دوره:isbn:978-964-7867-41-2

مرکز پخش:۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷