دسته‌ها
اخبار

اساسنامه تأسیس انجمن علمی- بین المللی علوم انسانیِ اسلامی

ماده اول (مقدمه):

با استعانت از خداوند سبحان- جل و علا- و با توسل به حضرت بقیه الله الاعظم- ارواحنا فداه- انجمن علمی- بین المللی علوم انسانیِ اسلامی با اهداف و شرایط زیر توسط دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و معهد المعارف الحکمیه تأسیس گردید.

ماده دوم (اهداف):

اهداف انجمن علمی- بین المللی علوم انسانی اسلامی به شرح زیر است:

 1. تلاش جهت ترویج و گسترش علوم انسانی اسلامی و نقد بنیادی علوم انسانی غربی و سکولار.
 2. کوشش به منظور تشویق و ترغیب اندیشمندان جهان اسلام در جهت تمرکز علمی بر روی گسترش و تعمیق علوم انسانی اسلامی.
 3. کمک به بسط علوم اجتماعی نظری و مقایسه بین رشته های مختلف، متناسب با نیازهای حائز اولویت جهان اسلام.
 4. کوشش برای ایجاد رشته های دانشگاهی در مقاطع فوق لیسانس و دکتری مبتنی بر علوم انسانی اسلامی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه ها.
 5. تلاش در جهت گسترش بسترهای مساعد به منظور کاربردی سازی علوم انسانی اسلامی در میدان های عمل اعم از فرهنگ، اقتصاد، مدیریت و سیاست در کشورها یا تشکّل ها و سازمان های مردمیِ اسلامی.
 6. شناسایی و معرفی چهره ها و الگوهای علمی و عملی علوم انسانی اسلامی در جهان اسلام.
 7. ایجاد زمینه مساعد برای تعامل، هم افزایی و هماهنگی مراکز علمی و تحقیقاتی جهان اسلام در عرصه بسط علوم انسانیِ اسلامی.
 8. افزایش دامنه شرکت کنندگان در این انجمن با هدف شمولیت جهان عرب، در دراز مدت.
 9. ایجاد سایت اینترنتی مخصوص انجمن.

ماده سوم (وظایف):

 1. طراحی و برگزاری جلسات، کنفرانس ها، هم اندیشی ها و مناظره های علمی و تحقیقاتی.
 2. طراحی و انتشار نشریات علمی اعم از مکتوب و الکترونیکی به زبان های مورد نیاز.
 3. تولید انواع محصولات سمعی و بصری، و سایبری در جهت تحقق اهداف انجمن.
 4. سفارش و هدایت تألیف، ترجمه و انتشار کتاب به زبان های مورد نیاز.

تذکار: انجمن برای انجام وظایف خود برنامه سالانه، پنج ساله و عنداللزوم بیشتر تدوین خواهد کرد.

ماده چهارم (ارکان):

ارکان انجمن علمی- بین المللی علوم انسانی اسلامی به شرح زیر است:

 • هیأت موسس
 • شورای سیاست گذاری
 • دبیر انجمن
 • مجمع مشورتی
 • کمیته علمی

تبصره: هیأت موسس عبارت است از رئیس معهد المعارف الحکمیه و رئیس شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی.

وظایف و نحوه تشکیل هر یک از ارکان از سوی شورای سیاست گذاری که اعضای آن از سوی هیأت موسس انتخاب می شوند تعیین می شود.

ماده پنجم (محل استقرار):

انجمن علمی و بین المللی علوم انسانی اسلامی به طور موقت در بیروت (و در محل معهد المعارف الحکمیه) و نیز مرکز دوم آن در ایران (در موسسه پژوهشی صدرا) استقرار می یابد و در آینده به شکل مستقل عمل خواهد کرد.

ماده شش (امور مالی):

منابع درآمد در آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

ماده هفتم (انحلال انجمن):

انحلال انجمن و روال اداری و مالی آن نیازمند تصمیم هیأت موسس است.

ماده هشتم:

این اساسنامه در هشت ماده و یک تذکار و یک تبصره در تاریخ …………. به تصویب هیأت موسس رسید.

           رئیس معهد المعارف الحکمیه                                                 رئیس شورای سیاست گذاری

                                                                                                     کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی