دسته‌ها
آفتاب توسعه انتشارات

مجموعه مقالات نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی جلد دوم

j2

 

جلد دوم: کمیسیون  تخصصی فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی

نویسنده: جمعی از نویسندگان مقاله در نخستین  کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه(ناشر آثار مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا)

سر ویراستار: محمد حسن مقیسه

نوبت چاپ: چاپ اول

سال نشر:۱۳۹۴

طراحی جلد: سید ایمان نوری نجفی

صفحه آرایی: یوسف بهرخ

شمارگان: ۱۰۰۰ دوره

قیمت دوره ۷ جلدی: ۱2۵۰۰۰ تومان

شابک: isbn:978-964-7867-12-2

شابک دوره:isbn:978-964-7867-10-8

مرکز پخش:۶۶۴۰۹۰۵۶ داخلی ۱۰۷