دسته‌ها
اخبار

روسای کمیسیون های نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی منصوب شدند

th

طی احکام جداگانه ای توسط روسای محترم پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) و دانشگاه عالی دفاع ملی به ترتیب حجت الاسلام والمسلمین دکتر حیدرزاده به عنوان رئیس کمیسیون چیستی و ماهیت تمدن نوین اسلامی، دکتر جلالی به عنوان رئیس کمیسیون مطالعات تمدن و تمدن شناسی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر ذوعلم به عنوان رئیس کمیسیون مبانی نظری تمدن نوین اسلامی، حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابوطالبی به عنوان رئیس کمیسیون ظرفیت های موجود برای تمدن سازی نوین اسلامی و دکتر عصاریان نژاد به عنوان رئیس کمیسیون سیر تکوین تمدن نوین اسلامی منصوب شدند.