دسته‌ها
اخبار

کنار هم قرار گرفتن علوم انسانی و اسلامی موجب شناخت انسان و رسالت و فهم و دریافت وی از سنت های الهی میشود

ro

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا به نقل از حسن روحانی در جشنواره بین‌المللی فارابی:

وی با بیان اینکه رسالت علوم انسانی شناخت سنت هاست، تصریح کرد: مشکل همین جاست چرا که ما باید بتوانیم بگوییم که بر اساس سنت ها چگونه می توانیم به انسجام و وحدت برسیم و چه کسی می تواند راه دسترسی به وحد را به ما نشان دهد.

روحانی با بیان اینکه علم و دانش محیط آراد می خواهد، خاطرنشان کرد: ما هم محیط آزاد می خواهیم و هم دانشگاه هم دانشجو و هم استاد به چینین امری نیاز دارند چرا که متفقه یا پژوهشگری که علم را درک می کند اگر گفته شود که چرا چنین سخنی یا حرفی را زده است راه غلطی را رفته ایم و نمی توانیم راه علم را با سوء ظن ادامه دهیم. روحانی با بیان اینکه به جای سوء ظن باید حسن ظن داشته باشم، تصریح کرد: اگر کسی در زندگی تخلف کرد طبق قانون باید برخورد شود اما ما به همه سوء ظن غیر از جرم است.

روحانی با اشاره به علوم بومی در حوزه علوم اسلامی و انسانی تصریح کرد: چرا نباید از نظر اندیشمندان غرب استفاده کنیم، چگونه ممکن است دانشگاهی کرسی جرم شناسی داشته باشد اما از نظرات اساتید برجسته دنیا استفاده نکند چرا که نظریات علمی در دنیا قابل نقد و قابل ابطال است و ما باید در این زمینه به این امر توجه کنیم.