دسته‌ها
اخبار

بيانيه كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي در محكوميت بازنشر كاريكاتور موهن عليه پيامبر اسلام(ص)

بازنشر ميليوني كاريكاتور موهن عليه پيامبر اعظم(ص) نشان مي دهد، منطق و عقلانيت جاي خود را به عصبيت غربي داده است

بيانيه كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي در محكوميت بازنشر كاريكاتور موهن عليه پيامبر اسلام(ص)

t

بسم الله الرحمن الرحيم

بازنشر ميليوني كاريكاتور موهن عليه پيامبر اعظم ( ارواحنا فداه ) نه تنها دل مسلمانان عالم، بلكه دل تمامي متديّنين جهان را عميقاً غصه دار كرده است. چگونه مي توان پذيرفت كه حركت تروريستي و البته مشكوك گروه نامسلمان داعش در فرانسه، توجيهي براي حمايت از توهين كنندگان و بازنشر وسيع اين كاريكاتور موهن در غرب قرار گرفته است؟ واقعيت اين است كه ديگر مرز ميان خوب و بد در غرب فراموش شده و ظاهرا كرامت انسان و عقايد انسان ها براي رهبران غربي پشيزي ارزش ندارد. بنابراين، امروز نه تنها توهين به پيامبر اسلام(ص) بلكه توهين به تمامي پيامبران الهي(ع) به نام آزادي توحش، مجاز شمرده شده و معرفت، منطق و عقلانيت جاي خود را به عصبيت غربي داده است. كدام روان سليمي مي پذيرد كه راه مواجهه با يك گروه منحرف، تروريستي و مسلمان نما كه البته همچنان بر اساس شواهد غيرقابل انكار، مورد حمايت جدي دول غربي و از جمله دولت فرانسه قرار دارد، تشديد توهين به عقايد مسلمانان، ظهور رفتارهاي كودكانه از سوي رهبران غربي و جريحه دار كردن قلب دينداران

عالم است؟ در اين شرايط غمبار، كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي، ضمن محكوميت قاطع بازنشر وقيحانه كاريكاتور موهن عليه پيامبر اعظم(ص)، از همه نخبگان، علماء و انديشمندان آزاد انديش و بصير عالم اسلام دعوت مي كند در برابر اين اقدام نابخردانه و شيطاني كه نتيجه قطعي آن گسترش بيش از پيش پليدي و شرارت در جهان است سكوت نكرده و ضمن افشاي ماهيت اين حركت، تمام تلاش خود را مصروف پايان دادن به حيات جريان مخرب توهين به پيامبران الهي(ع) به ويژه پيامبر اعظم(ص) در جهان نمايند.

دبيرخانه دائمي كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي تهران