دسته‌ها
اخبار

نقد “نظریه علم دینی آیت الله جوادی آملی” در کتاب نقد منتشر شد.

naghds

فصلنامه انتقادی ـ نظری در حوزه علوم انسانی کتاب نقد سال پانزدهم شماره 69 زمستان 1392 منتشرشد.

در این شماره نقد و بررسی نظریه علم دینی (1) حضرت آیت الله جوادی آملی به شرح زیر میباشد.

سخن آغازین / علی اکبر رشاد

تبیین نظریه

فلسفه الهی و محال بودن علم غیر دینی / حضرت آیت الله جوادی آملی

چیستی، معنا و مسیر تحقق علم دینی از نگاه آیت الله جوادی آملی / قاسم جعفر زاده

نقد و بررسی

حساب علم دینی در «هندسه معرفت دینی»؛ بررسی انگاره علامه جوادی آملی / خسرو باقری

دوگونگی و ابهام در سرنوشت اسلامیت علوم در کلام فیلسوف متأله / علیرضا پیروزمند

گفت و گو

دینی انگاری همه گزاره های علمی آری یا نه؟/ ابولقاسم علیدوست

علاقمندان جهت تهیه این فصلنامه به سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.

naqd