دسته‌ها
اخبار

چهارمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار میشود.

چهارمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «پیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده» در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه 1394 توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. هدف موضوعی این کنفرانس، واکاوی علل و عوامل بنیادین مؤثر در فرآیند پیشرفت ایران در گستره زمانی گذشته، حال و آینده به منظور بهره گیری در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد.

نظر به اینکه مشارکت حداکثری جامعه علمی و نخبگانی سراسر کشور، برای نیل رویکردهای مشترک همه جانبه و هم افزا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد، لذا علاقمندان برای اطلاعات بیشتر و شرکت در این کنفرانس به آدرس اینترنتی http://4c.olgou.ir   مراجعه نمایند.

po