دسته‌ها
اخبار

نشست علمی علوم انسانی اسلامی در بیروت برگزار شد

IMG_9923_resize1

دوشنبه و سه شنبه بیست و چهارم وبیست و پنجم شهریور ماه نود و سه نشست علمی علوم انسانی اسلامی در بیروت و با حضور فضلا و اندیشمندان ایرانی ولبنانی در معهد المعارف الحکمیه فی دراسات الدینیه و الفلسفیه برگزار شد.

این نشست به همت دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ،مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا و معهد المعارف الحکمیه (لبنان) برگزار شد و هدف از برگزاری آن بررسی ظرفیتها، تجربیات و موانع و آسیبهای تحول علوم انسانی در ایران بود .در این نشست علاوه بر ارائه سخنرانی توسط فضلای ایرانی ،اندیشمندان لبنانی به بیان نقطه نظرات خود و واکاوی ابعاد بحث تحول علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسلامی پرداختند.

درابتدای این نشست حجت الاسلام والمسلمین شیخ شفیق جرادی مدیر معهد المعارف الحکمیه، طی سخنرانی به بیان وضعیت لبنان در فرآیند تحول علوم انسانی پرداخت و تجربیات سایر متفکرین اسلامی غیر ایرانی را بازخوانی کرد و برخی از ظرفیتها و نقدهای وارد بر آنها را بررسی کرد.

سپس حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی رییس شورای سیاستگزاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی به بیان ضرورت، اهداف، چیستی و چگونگی تحول علوم انسانی و تولید علوم انسانی اسلامی و بیان مراحل هفتگانه تحول پرداخت.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین سوزنچی به بررسی آراء و انظار متفکران علوم انسانی در باب علم دینی در ایران پرداخت و مخاطبان لبنانی را با انظار موجود در ایران آشنا کرد.

بعد از ایشان و در ادامه دکتر عطاالله رفیعی آتانی بحثی را در باب جایگاه فلسفه اسلامی در فرآیند تولید علوم انسانی اسلامی ارائه کرد و سپس دکتر عادل پیغامی سه نکته روش شناسانه در فرآیند مدیریت تحول علوم انسانی و تولید علوم انسانی با رویکرد مدیریت دانش ارائه کرد.

در پایان بخش اول نشست دکتر مسعود معینی پور به بیان آسیبها و موانع بر سر راه تحول علوم انسانی و مدیریت تولید علوم انسانی با رویکرد سیاستگزاری علم پرداخت و بخش اول نشست با ارائه این مطلب به پایان رسید.

در بخش دیگری از این نشست علمی اندیشمندان لبنانی به طرح نظرات خود پرداختند. سخنرانان این بخش دکتر طلال عتریسی، دکتر علی فیاض، دکتر محمود حیدر، دکتر حسن عبدالحلیم فضل الله و دکتر خلیل احمد خلیل بودند که ضمن ارائه نظرات خود در باب سخنان ارائه شده به طرح نظرات خود پرداختند.

 متن سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی کلیک کنید.

[foogallery id=”1051″]