دسته‌ها
اخبار

دومین جلسه شورای سیاست گذاری سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی برگزار شد

CONGRESS

دومین جلسه شورای سیاست گذاری سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی  در روز سه شنبه مورخ ۹۳/۳/۲۰ از ساعت ۱۰/۳۰ الی ۱۳ در محل سالن جلسات مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا با حضور تمامی اعضاءبرگزار شد.در این جلسه  که به مدیریت رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا به عنوان رئیس شوراتشکیل گردید دبیر شورا، دبیر علمی کنگره و رئیس دبیرخانه دائمی، نماینده تام الاختیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نماینده تام الاختیار دانشگاه عالی دفاع ملی، نماینده تام الاختیار دانشگاه بین المللی المصطفی، نماینده تام الاختیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نماینده تام الاختیار بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، نماینده تام الاختیار موسسه حکمت و فلسفه ایران، نماینده تام الاختیار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، نماینده تام الاختیار مرکز مطالعات و همکاریهای علمی و بین المللی،معاون مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،نماینده تام الاختیار دانشگاه سوره ، رئیس دانشگاه معارف اسلامی و رئیس مرکز نوآوری و ایده پردازی علوم انسانی اسلامی حضور داشتند.در این جلسه آیین نامه اجرایی کنگره و جائزه جهانی و نحوه تعامل مراکز همکار و ارکان کنگره که پیشتر به استحضار اعضاء رسیده و مورد بررسی قرار گرفته بود مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.