دسته‌ها
اخبار

اعطاء درجه علمی ـ پژوهشی به سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

COngress

طی  نامه ای از سوی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به توجه به جایگاه علمی برگزارکنندگان و کارگروه مربوط به آن سطح علمی ـ پژوهشی همایش تایید گردید.

متن نامه بدین شرح است:

جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی

رئیس محترم مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا

سلام علیکم؛

بازگشت به نامه حضرت عالی در خصوص برگزاری «سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی» پس از بررسی مستندات همایش به استحضار می رساند با توجه به جایگاه علمی برگزارکنندگان و کارگروه مربوط به آن، سطح علمی ـ پژوهشی همایش تایید می گردد.

ضروری است در برگزاری همایش فوق، آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی مصوب معاونت پژوهش و فناوری وزارت متبوع مورد توجه قرار گیرد.

مظفر شریفی

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری امور پژوهشی