دسته‌ها
اخبار

اولین جلسه کمیته علمی سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی برگزار شد.

COngress_j

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا؛ نخستین جلسه کمیته علمی سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی و دومین جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی روز چهارشنبه مورخ 93/2/3 با حضور روسای کمیسونهای تخصصی و تعدادی از مشاوران علمی کنگره در محل مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار شد.

در این جلسه با اضافه شدن کمیسیون تخصصی تاریخ و تمدن و کمیسیون آموزش و پرورش و تحول بنیادی در علوم انسانی اسلامی به کمیسیون های دهگانه کنگره موافقت گردید، علاوه بر این، درباره عرصه های علمی حائز اولویت در هر کمیسیون نیز تصمیم گیری لازم به عمل آمد.