دسته‌ها
اخبار

اولین جلسه کمیته علمی نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز صدرا، اولین جلسه کمیته علمی نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی در تاریخ 7/8/92 در مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا برگزار شد. در این جلسه که با ریاست جناب آقای دکتر ثقفی، ریاست دانشگاه جامع شاهد دایر گردید، پیش نویس محورهای موضوعی هفته علمی تمدن نوین اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شایان ذکر است، نخستین هفته علمی تمدن نوین اسلامی با مشارکت جمعی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در هفته پایانی اردیبهشت سال آینده در تهران، مشهد و قم برگزار خواهد شد.