دسته‌ها
اخبار انتشارات

مکتب آزاداندیشی ظهور کرد

mag_4_5

عنوان موضوعی جدیدترین شماره فصلنامه صدرا با مدیر مسئولی حجت الاسلام رضا غلامی و سردبیری دکتر عطاءالله رفیعی آتانی، «مکتب آزاد‌اندیشی» است. در این شماره که آثار متعددی از صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه ارائه شده، نقطه تمرکز، ارتقاء آزاد‌اندیشی از یک «تریبون» به یک «مکتب» است. در واقع، مکتب آزاداندیشی که در اندیشه رقابت تنگاتنگ با روشنفکری غربی است، خود را به عنوان یک طرز تفکر و سلوک فکریِ مترقّی معرفی می‌کند که قادر است انسان معاصر را از باتلاق نسبیّت و پوچ‌گرایی خارج کند. گرچه مکتب آزاد‌اندیشی مولود فضای فکری جامعه اسلامی است لکن برای آن وجوه اجتماعی هم تبیین شده است. در حقیقت، یک مسلمان آزاد‌اندیش یک فرهیخته دردمند است که برای خود مسئولیت‌های مهمی خصوصاً در جهت “جهل‌زدایی” و “ظلم‌ستیزی” قائل است. با این وصف، آزاداندیشی مکتبی است که همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان مسلمان را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در بُعد فکری- فلسفی، حرف اساسی در مکتب آزاد‌اندیشی، لزوم مبارزه عالمانه با انحصار‌گراییِ معرفت‌شناختی است که از سوی جریان روشنفکری سکولار بوجود آمده است. از این منظر، نظریه علوم انسانیِ اسلامی که چندی است در اتمسفر فکری ایران رونق یافته، میوه مکتب آزاد‌اندیشی است و به اتکاء به آن به بالندگی خواهد رسید.

برای آشنایی با این مکتب، شماره جدید فصلنامه مزبور به صاحب امتیازی مرکز پژوهش‌های علوم انسانیِ اسلامی صدرا را از کتابفروشی‌های زنجیره‌ای شرکت ترنج(www.toranjbook.com) و سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(88730446) تهیه نمایید.