دسته‌ها
اخبار

دریافت حدود 180 اثر برای جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی

asar

تاکنون حدود 180 اثر به دبیرخانه جایزه جهانی علوم انسانیِ اسلامی ارسال شده است.

به گزارش کمیته ارتباطات و رسانه های دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی علوم انسانیِ اسلامی، تا این تاریخ جمعاً ….. اثر علمی از سوی صاحب نظران برجسته ایران و کشورهای مختلف جهان به دبیرخانه که همزمان مسئول برگزاری جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی نیز می باشد، رسیده است و هم اکنون این آثار بر اساس نظام نامه مصوب جایزه در حال ارزیابی علمی می باشد.