دسته‌ها
اخبار انتشارات

دومین جلد از ویژه نامه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی منتشر شد

دومین جلد از ویژه نامه کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با مطالبی ارزنده و خواندنی در دو بخش اصلی مقاله و گفت و گو منتشر شد. این ویژه نامه شماره 1 فصلنامه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی نیز هست که مختص کنگره به چاپ رسیده. در بخش اول مقاله هااز قرار زیر است:1. علم، تجدد و تحول در آثار استاد داوری اردکانی2. جغرافیای اسلامی سازی معرفت در نگرش طه جابرالعلوانی3. ظرفیت های پروژه فکری حسن حنفی در تولید علوم انسانی اسلامی4. بایسته های اسلامی سازی علوم انسانی از منظر سید محمد نقیب العطاس5. فرآیند اسلامی سازی علوم انسانی اسلامی از دیدگاه اسماعیل فاروقی و در بخش دوم که گفت و گو ها هست از قرار زیر:1. آیا هرمنوتیک فلسفی مخل به علوم انسانی اسلامی است؟! گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی2. علم نمی تواند جواب همه سؤالات بشر را بدهد گفت و گو با استاد دکتر مهدی گلشنی3. تولید علوم انسانی مشقت بار و دیریاب است گفت و گو با دکتر احد فرامرز قراملکی4. علوم انسانی، با اراده انسان ارتباط دارد نه علوم و امور انتزاعی گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمیدپارسانیا5. هم افزایی محققان در فهم و نقد نظریه های غربی، از مقدمات تحول است گفت و گو با دکتر ابراهیم برزگر6. علوم شناختی، عمل و نظر را به هم گره می زند گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا7. جایگاه طبقه بندی علوم در علوم انسانی جدید گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی8. رخداد انقلاب اسلامی سرآغاز تحول در علوم انسانی است گفت و گو با دکتر منوچهر محمدی9. پنج گام قابل تبیین در فرآیند تحول در علوم انسانی گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین دکتر عبدالحسین پارسانیا10. انسان در حال شدن است؛ پس تحول و روزآمدی از لوازم علوم انسانی است گفت و گو با دکتر محمد فتحعلی خانی11. قدرت جامعه پردازی و نظام سازی؛ شاخص تحول در علوم انسانی گفت و گو با دکتر پرویز امینی12. معنا و مبنای علوم انسانی اسلامی گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی